Gedeputeerde Anne Koning: “Groen is niet de kers op de taart, maar de taartbodem!" - NVTL

Gedeputeerde Anne Koning: “Groen is niet de kers op de taart, maar de taartbodem!”

di 29 juni 2021

Het denken over toekomstgericht bouwen, met aandacht voor natuurinclusiviteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit, moet op rijksniveau worden verankerd. Die conclusie trok Anne Koning, gedeputeerde van Zuid-Holland, gisteren met de deelnemers aan de Groene Poort in Nieuwspoort in Den Haag.

De provincie Zuid-Holland is een van de koplopers als het gaat om klimaatadaptief bouwen. Deze provincie staat voor een grote bouwopgave: tot 2025 zijn er 100.000 nieuwe woningen nodig. Daarom heeft Zuid-Holland het voortouw genomen om samen met publieke en private partijen nieuwe ontwerpprincipes en standaarden te ontwikkelen, innovaties te stimuleren en meer proeflocaties mogelijk te maken. Koning gaf een toelichting op de aanpak in haar provincie, waarvoor een convenant is gesloten met ruim 60 partijen, waaronder ook VHG.

Minister van Ruimtelijke Ordening en Wonen
Om verdichting en vergroening hand in hand te laten gaan, is er in het nieuwe kabinet dringend behoefte aan een minister van Ruimte en Wonen.

Samen met de deelnemers inventariseerde Koning de belangrijkste agendapunten voor deze nieuwe minister. Hoog op die agenda staat de aandacht voor groen en water als cruciale infrastructuren in verstedelijkte gebieden. Ook een belangrijk agendapunt is het kritisch kijken naar de mogelijkheden om bestaande bebouwing te transformeren naar levend groen, met alle voordelen van dien voor de leefbaarheid van de stad.

Nieuwe norm
Om ervoor te zorgen dat regio’s kunnen opschalen en klimaatadaptief bouwen zo snel mogelijk de nieuwe norm wordt, moeten op rijksniveau normen en verplichtingen worden vastgelegd. Deze zouden dan bijvoorbeeld via het Bouwbesluit kunnen gaan gelden.