Gratis toegang LCOR voor NVTL-leden - NVTL

Gratis toegang LCOR voor NVTL-leden

ma 11 juli 2022

De transformatie van het Nederlandse landschap is gaande. In Nederland vindt een grote verbouwing plaats: we gaan met elkaar bijna een miljoen woningen bouwen, het landelijk gebied transformeren zodat het duurzamer, natuurlijker en aantrekkelijker kan worden en we proberen vooral een enorme klimaatopgave op te lossen waar een andere manier van gebruik, opwek en opslag bij hoort, maar ook klimaatadaptatie met waterberging en ecologisch groen in de stad en daar omheen.

De ombouw van Nederland is gestart. Voor de stad betekent dat veel, de ruim 4000 jaar in de stad wonen moet wellicht worden herzien? Wat betekent de enorme verdichtingsopgave voor de stad en de leefbaarheid in de stad? Kan je juist een impuls geven aan het groen, hoogwaardiger maken en beter benutten? Wat zijn de consequenties en lessen uit de praktijk? Hoe ga je er vooral als ontwerper mee om? Met welke andere thema’s moet je in je opgaven concurreren?

Op 8 september 2022 gaan we als NVTL met deze opgaven aan de slag. We organiseren samen met Stadszaken en Stichting Steenbreek het congres met het thema ‘Gezond leven in de verdichte stad’. Dat doen we op een prachtige locatie in het Muziekcentrum van de omroep in Hilversum.

We organiseren met de gemeente Hilversum excursies, lezingen en een workshop voor 2 locaties om te kijken hoe het anders en beter kan. Kom ook! Geef aan als je NVTL lid bent, want dan is de toegang gratis (dit geldt voor de eerste 50 inschrijvers).

Schrijf in en doe mee!