Groningen heeft de primeur met eerste Michi-Noeki - NVTL

Groningen heeft de primeur met eerste Michi-Noeki

Details

Door Irene Edzes, bureau Vollmer+partners

ma 25 september 2023

In de Oosterparkwijk in Groningen heeft sinds kort het concept Michi-Noeki vaste grond gekregen. Met de realisatie van de eerste halteplek aan het Wielewaalplein is een begin gemaakt met het netwerk van goed begaanbare routes en bemenste informatieplekken met toilet; een concept ontwikkeld door bureau Vollmer+partners. Onder de bezielende leiding van de lokale kwartiermaker krijgt het netwerk lokale invulling.

Michi-Noeki
Michi-Noeki komt voort uit de landelijke prijsvraag Who Cares. Deze ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning is in 2017 mede-geïnitieerd werd door Atelier Rijksbouwmeester. Bureau Vollmer+partners heeft in multidisciplinair teamverband het concept bedacht en uitgewerkt: een netwerk van goed beheerde wandelroutes en halteplekken. De halteplekken bestaan in basis uit een toegankelijk toilet en een plek waar je even uit kunt rusten en informatie kunt vinden over de buurt. In een Michi-Noeki is bovendien altijd iemand aanwezig. Het netwerk van routes en halteplekken wordt gevlochten in de bestaande netwerken, waarbij goed wordt gekeken naar voorzieningen en lokale initiatieven. Iedere bewoner zou vanuit de woning op een afstand van 450 meter een halteplek moeten kunnen bereiken. Bemensing geschiedt door buurtbewoners en mensen die bij de buurt betrokken zijn, waarbij een professionele kwartiermaker coördineert. Niet alleen door passanten een rustplek te bieden, maar ook door bewoners een rol te bieden in de bemensing van de halteplekken stimuleert Michi-Noeki buurtcontact. Het verplaatsbare paviljoen aan het Wielewaalplein is uitgevoerd in hergebruikte houten delen en is ontworpen door dnArchitectuur in samenwerking met bureau Vollmer+partners. Het paviljoen is uiteraard gasloos en de zonnepanelen op het dak leveren meer energie op dan wordt verbruikt. Het interieur is ontworpen door Vorm Martini.

Maatschappelijke relevantie
Zo eenvoudig als het concept is, zo complex is de sociale problematiek waarop Michi-Noeki anticipeert. Naast het bieden van basale voorzieningen voor jong en oud beoogt Michi-Noeki bij te dragen aan het verminderen van eenzaamheid. Eenzaamheid is een niet-leeftijd gebonden, groeiend sociaal probleem. Het vraagt kleine stapjes die op eigen initiatief genomen kunnen worden om mensen letterlijk weer over de drempel te halen om zich onder de mensen te begeven. Aan deze eerste stappen wil Michi-Noeki een fundamentele bijdrage leveren. Vaste veilige routes en plekken onderweg waar altijd iemand aanwezig is kunnen ook van waarde zijn voor mensen die kampen met een beginnende vorm van dementie. In de Oosterparkwijk coördineert kwartiermaker Miranda Dontje de bemensing vanuit WerkPro. Dit is een stichting die zich ervoor inzet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een passende werkplek te helpen.

Kennis vergaren en delen
Het concept Michi-Noeki is algemeen toepasbaar, maar landt op elke plek weer specifiek. De Rijksuniversiteit Groningen monitort de effecten van Michi-Noeki in de Oosterparkwijk. Met de opgedane kennis verwacht Vollmer+partners Michi-Noeki in andere steden sneller van de grond te krijgen. In de Haagse Bomenbuurt zijn daarvoor reeds stappen gezet met bewoners en gemeente. Door wijken beter in te richten voor kwetsbare doelgroepen wordt het plezieriger voor iedereen. Met kleine stapjes kom je écht vooruit.