Het evenwicht moet terug in het landschap! - NVTL

Het evenwicht moet terug in het landschap!

Jannemarie de Jonge.

Details

Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving was te gast in de radio-uitzending van Vroege Vogels zondag 9 januari.  

ma 10 januari 2022

Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Jannemarie de Jonge pleit voor een betere balans in ons landschap. Biodiversiteit moet leidend zijn tezamen met een gezond en veilig bodemwatersysteem en het is aan de politiek om de basisvoorwaarden voor het leven op aarde de juiste kant op te sturen. Jannemarie de Jonge schoof zondag 9 januari in de Vroege Vogels radio-uitzending aan.

Minister voor en niet van

Klimaat, natuur, stikstof, landbouw, infrastructuur en waterstaat, die allemaal óók een belangrijke ruimtelijke component hebben, komen allemaal samen bij Hugo de Jonge, de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO). Dat vergt een cultuur van samenwerken, elkaar wat gunnen, gaan voor geïntegreerde oplossingen in plaats van ieder voor zich. Het gaat bij VRO, Natuur en Stikstof en Klimaat en Energie om ministers zonder portefeuille. Minister voor en niet van, die zit wel bij de ministerraad, met stemrecht (in tegenstelling tot staatsecretaris). Dat het ministersposten zijn geeft het politieke belang aan, anders hadden ze er ook een staatssecretaris van kunnen maken.

Minister voor VRO

In de ministerraad zal Hugo de Jonge verantwoordelijk zijn voor de regie, dat al die deelaspecten samen tot een goede kwaliteit van de leefomgeving leidt. Dat vergt bestuurlijke handigheid. Vooral omdat veel financiële budgetten wel bij die andere departementen zitten. In de ogen van Jannemarie de Jonge staat de V van Volkshuisvesting niet voor meer stenen, nee het moet staan voor Verbinden van opgaven. Dat betekent juist ontstenen, bouwen met hernieuwbare materialen, slimmer en meervoudig benutten van de ruimte en de woningmarkt anders organiseren.

Ecologische hoofdstructuur

Jannemarie de Jonge  : ” We moeten ook verder met de klus waarmee we al in de jaren 90 begonnen: de ecologische hoofdstructuur, het Natuurnetwerk Nederland. De hoofdstructuur zit nu in een veel te krap jasje, daardoor heeft de natuur te lijden onder de invloeden van buitenaf, stikstof, waterhuishouding. Dus dat natuurnetwerk moet in een ruimere jas, dat betekent dat de omgeving gaat helpen om bodem, water en lucht schoon en gezond te maken. Ik zie het zo: landbouw die met de natuur meewerkt, is geen probleem, maar juist een oplossing. Een efficiënte landbouw betekent niet meer en groter, maar anders en beter. ”

Hoop

” Mijn hoop is dat met die enorme budgetten voor woningbouw, klimaat, landbouw, natuur, de samenwerking in de gebieden goed op gang komt. Dat we al die opgaven slim verbinden. Niet alleen naar de korte termijn kijken, maar investeren in oplossingen voor toekomstige generaties. Hoe willen we dan wonen en leven? Waar willen we voor betalen?  De regio moet de plannen maken, de gemeentes staan immers dichter bij de burgers en weten beter wat bij het gebied past, en het zal ook aan de provincies en waterschappen zijn om hierin te ondersteunen. Maar een belangrijke rol voor Den Haag is om de doelen te stellen, regie te voeren, kennis en geld zo in te zetten dat goede plannen ook uitgevoerd worden.,” aldus de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Jannemarie de Jonge in een eerste reactie op het kabinet Rutte IV.

Beluister het interview hier.