Het ontbrekende hoofdstuk in de Actie Agenda Wonen 2021: de groene versnelling - NVTL

Het ontbrekende hoofdstuk in de Actie Agenda Wonen 2021: de groene versnelling

Details

Ook de NVTL heeft van harte het aanvullend hoofdstuk op de Actie Agenda Wonen ondertekend. Huizen bouwen oké, maar niet zonder ook aandacht te geven aan de omgeving. Wat wij (ook) nodig hebben is een ‘ groene versnelling’. Laten we naar goed Hollands gebruik weer werk-met-werk maken!

ma 15 maart 2021

Binnen tien jaar niet alleen een miljoen woningen bouwen, maar dit ook nog duurzaam doen. Volgens 15 organisaties kan het: de bouwopgave versnellen en tegelijkertijd huizen en wijken bouwen die natuur-inclusief, circulair en klimaatbestending zijn. Dit schrijven zij in het hoofdstuk ‘De groene versnelling’ dat volgens hen ontbreekt in de Actieagenda Wonen 2021.

Vorige maand hebben diverse organisaties uit de bouw- en sector, gezondheidssector en bankenwereld, waaronder Aedes, Neprom, VEH, VNG en GGZ een Actieagenda Wonen gepresenteerd. Actieagenda-Wonen.pdf (getbynder.com). Hierin staan concrete voorstellen om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. Volgens Marian Stuiver van Wageningen University & Research en Tim Vredeveld van Het Oversticht, moet hierin meer ruimte komen voor natuur-inclusiviteit, circulariteit en klimaatbestendigheid.
Daarom zijn ze het initiatief gestart om een aanvullend hoofdstuk te schrijven, die vandaag is overhandigd aan de bestuurders van Aedes en Neprom, vertegenwoordigers van de Actieagenda Wonen. Het hoofdstuk heet ‘De groene versnelling’ en beschrijft het belang van natuur-inclusiviteit, circulariteit en klimaatbestendigheid in het bouwproces. Dit hoofdstuk is aan dit persbericht toegevoegd.

Noodzaak
Stuiver en Vredeveld onderschrijven zeker ook de noodzaak voor de versnelling van de bouwopgave. Ze vinden echter ook een transitie nodig waarbij het verbeteren van de leefomgeving van mensen, natuur en milieu centraal staat tijdens deze versnelling. Ze zijn ervan overtuigd dat versnelling en vergroening hand in hand kunnen gaan.

Dialoog
De initiatiefnemers richten zich nadrukkelijk op alle partijen die de versnelling aan kunnen jagen. Het hoofdstuk ‘De groene versnelling’ is complementair aan het Manifest ‘Bouwen met natuur’, een oproep aan de politiek die 10 maart door vele organisaties is gedaan.
Stuiver en Vredeveld willen de dialoog aangaan met de bouwwereld, vastgoedwereld, banken, gezondheidsorganisaties en projectontwikkelaars om de groene versnelling te vertalen in concrete wijken en buurten. Ze nodigen deze organisaties uit om zich aan te
sluiten bij hun initiatief en met elkaar vergroening ook onderdeel te maken van de
uitvoeringsagenda.

De ondertekenaars
Vijftien organisaties en personen die een leidende positie hebben vanuit wetenschap, media, maatschappelijke organisaties of ruimtelijke planning hebben inmiddels het hoofdstuk ondertekend.

Wageningen University & Research, Het Oversticht, IVN Natuur Educatie, Federatie
Ruimtelijke Kwaliteit, De Natuur en Milieufederaties, NL Greenlabel, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, De Lynx, DS Ontwerp en Onderzoek, Margot Ribberink, Ambassadeur Weer, Klimaat & Duurzaamheid, Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur, GrwNxt, Stichting Steenbreek, Dutch Green Building Council, De Gezonde Stad.

Bekijk hier het ontbrekende hoofdstuk