IFLA landschapsarchitectuurcongres 2023 - NVTL

IFLA landschapsarchitectuurcongres 2023

Napels: een klooster wat na dienst gedaan te hebben als parkeergarage nieuw leven krijgt als cultuur centrum
di 31 oktober 2023

Van 12 tot 13 oktober werd in Napels het Europese IFLA landschapsarchitectuurcongres 2023 gehouden onder de titel “Lost Landscapes”. Het er aan volgende weekend vond de algemene ledenvergadering van IFLA Europe plaats. De organisatie was in handen van onze Italiaanse zustervereniging AIAPP. Keynote sprekers waren onder andere Henri Bava, van Agence Ter (Fr), Marti Franch van EMF landscape architects (ES) en onze eigen Erik-Jan Pleijster van LOLA landschapsarchitecten, die natuurlijk niet konden ontbreken met hun naam LOst LAndscapes en dito eigen boek over het onderwerp van het congres. Bava schetste het belang van vitale bodems en Franch liet in het verlengde daarvan lichte twijfels horen bij het spraakmakende Superblock programma van de stad Barcelona, waarvoor hij een project had gerealiseerd. Niek Hazendonk presenteerde het netwerk van Europees landschapsarchitectuurarchieven, de NELA. Het belang van een degelijke archivering en het gebruik ervan lichtte hij toe aan de hand van het promotieonderzoek van Henk van Blerk over de landschapsplannen van de ruilverkaveling. Tijdens het congres werd de IFLA Europe Award uitgereikt aan de programmaleider van het FAO programma Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS). Verder maakt de verschillende excursies naar tuinen en landschappen In de omgeving en sociale evenementen onderdeel uit van het programma.

Niek Hazendonk nam deel als afgevaardigde van de NVTL aan de ledenvergadering. NVTL-er John Boon was aanwezig als penningmeester van IFLA Europe. Belangrijk onderdeel was de vanwege de inflatie noodzakelijke verhoging van de lidmaatschapskosten voor IFLA. De relatie met de Landscape Architecture Europe Foundation LAE, die IFLA al enige jaren onderhoudt, en de voortzetting daarvan is besproken. Ook kwam aan de orde hoe om te gaan met het voor 2024 in Israël geplande congres. Een besluit hierover is uitgesteld.  De verschillende werkgroepen hadden hun werk en resultaten al in een eerdere virtuele bijeenkomst gepresenteerd zodat er verder ruimte was op de vergadering om gezamenlijk in, door onder andere door John Boon voorgezeten en voorbereide, sessies van gedachten te wisselen over de toekomst van IFLA Europe en onze samenwerking. Zoals gewoonlijk is er een resolutie opgesteld naar aanleiding van het congresthema Lost Landscapes en door de vertegenwoordigers ondertekend.