Fritz Auweck is de ontvanger van de IFLA President's Award 2021 - NVTL

Fritz Auweck is de ontvanger van de IFLA President’s Award 2021

do 19 augustus 2021

Tijdens een virtuele prijsuitreiking op 18 augustus 2021, tijdens de openingsceremonie van IFLA’s Wereldcongres 2020 in George Town, Penang, Maleisië, heeft IFLA-voorzitter James Hayter landschapsarchitect Fritz Auweck bekendgemaakt als de ontvanger van de IFLA President’s Award 2021.

Andrea Gebhard, voorzitter van de Beierse Architectenkamer (BAK), reikte namens de voorzitter van IFLA de prijs uit aan Fritz tijdens een vooraf opgenomen evenement dat plaatsvond in München, Duitsland.

De IFLA President’s Award wordt uitgereikt door de IFLA President als erkenning voor een uitmuntend persoon die, door zijn vrijwillige inspanningen binnen IFLA, een fundamenteel verschil heeft gemaakt voor het wereldwijde beroep van landschapsarchitectuur.

Fritz is sinds 1996 actief in IFLA. Hij was IFLA-afgevaardigde van de Bundeskammer Deutscher Architekten, lid van het IFLA Executive Committee en voorzitter van IFLA Europe, lid van IFLA’s Professional Practice Committee en, meer recent, voorzitter van de IFLA-werkgroep die een nieuwe definitie van het beroep van landschapsarchitect ontwikkelde. In al deze bijdragen zijn we dankbaar voor het leiderschap, de wijsheid en de organisatorische vaardigheden die Fritz in IFLA inbrengt, en in het bijzonder zijn vermogen om de bijdrage van anderen te coördineren op een open, inclusieve, collaboratieve en positieve manier.

Fritz’ recente bijdrage aan een nieuwe definitie van landschapsarchitectuur is er een die de wereldwijde beroepsgroep van landschapsarchitecten een verreikende erfenis zal nalaten. De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) herziet om de 10 jaar haar definities van beroepen. Dit is een belangrijk proces dat elke beroepsgroep ook de gelegenheid biedt om na te denken over hoe zij zichzelf nu en in de toekomst ziet. Het bereiken van overeenstemming over deze definitie is een grote prestatie, gezien de belangstelling van veel verschillende individuen en groepen wereldwijd. Fritz heeft dit bereikt door samen te werken en iedereen bij het proces te betrekken. Dit is zijn kracht die de IFLA zo goed van pas is gekomen.

In Peking, China in 2007 met James Hayter bij de herziening van de open ruimte planning van de Olympische spelen gebied.

De nieuwe definitie van landschapsarchitect is van cruciaal belang voor het vergroten van de zichtbaarheid van landschapsarchitectuur in landen waar landschapsarchitectuur als een opkomend beroep wordt beschouwd. Het geeft richting aan zowel onderwijs als praktijk. Fritz heeft niet alleen in Europa, maar ook wereldwijd zijn invloed doen gelden.

Fritz heeft onvermoeibaar en met groot effect zijn tijd gegeven. Onder zijn leiding heeft IFLA aan prestige en belang gewonnen tot het punt waarop de federatie wordt beschouwd als het forum bij uitstek voor het delen van kennis en gemeenschap binnen het vakgebied landschapsarchitectuur wereldwijd. Fritz’ toewijding, zijn integriteit en passie voor landschapsarchitectuur wereldwijd zijn voorbeeldig en hebben geleid tot grote voordelen voor het beroep.

Tijdens de prijsuitreiking in München zei Andrea Gebhard: Ik denk dat het veilig is om namens ons allen en ook namens de Vereniging van Duitse Landschapsarchitecten bdla te zeggen, dat we blij zijn dat de IFLA President’s Medal 2021 wordt toegekend aan ons zeer gewaardeerde lid en IFLA-afgevaardigde professor Fritz Auweck. Ook voor de BAK is dit een grote eer.

Gedurende zijn lange en buitengewone carrière in de landschapsarchitectuur heeft professor Auweck met passie en toewijding drie hoofdinteresses gevolgd, namelijk onderwijs, beroepspraktijk en vrijwilligerswerk ten behoeve van het beroep.

Fritz zei in zijn dankwoord: “Ik ben zeer vereerd deze medaille te ontvangen en ik wil IFLA en alle vrienden met wie ik de afgelopen jaren heb kunnen samenwerken, nogmaals bedanken. IFLA is echt een soort tweede familie geworden en niet alleen professionele zaken zijn belangrijk voor de relatie.”

Algemene Vergadering IFLA Europa in Lissabon, 2015. Erkenning als erelid.
Tijdens de IFLA Wereldraad en Congres in Singapore in 2018.