In Memoriam Jandirk Hoekstra - NVTL

In Memoriam Jandirk Hoekstra

Details

Jandirk Hoekstra 1953-2024

wo 7 februari 2024

Bericht afkomstig van H+N+S Landschapsarchitecten, 7 februari 2024.

Donderdag 1 februari bereikte ons het bericht dat die dag onze collega en oud-directeur Jandirk Hoekstra volstrekt onverwacht is overleden. We zijn verbijsterd en in diepe rouw. Jandirk was onze grote verbinder, zowel in ons bureau als in talloze projecten in het land en daarbuiten. Altijd laverend tussen mensen en meningen op zoek naar ruimtelijke kwaliteit en een ‘plan dat werkt’. Niemand wist beter dan hij dat het werken aan landschappelijke kwaliteit een gezamenlijke en culturele opgave is, die alleen door hecht teamwork tot een goed resultaat kan worden gebracht. Hij was ateliermeester in hart en nieren.

Jandirk was actief als leider van Atelier Overijssel, de Werkplaats Zuid-Westelijke Delta en het Atelier Kustkwaliteit en hij werkte mee aan het ‘Metropolitaan Kustlandschap 2100’ in België. Ook was hij ateliermeester van het Projectatelier Groningen dat het ruimtelijk en economisch perspectief van de energietransitie in deze provincie onderzocht. Van 2012 tot 2017 was hij Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit voor Noord-Holland.

Als onderdeel van het programma Leeuwarden Europese Culturele Hoofdstad 2018 had hij een belangrijke rol in de tentoonstelling Places of Hope en het daaraan gekoppelde Veenatelier. Dit schetste een hoopvol perspectief voor landbouw, water, recreatie en natuur in het Friese Veenweidegebied.

Jandirk werkte in elk atelier samen met andere – vaak jonge – ontwerpers die hij daarmee een podium gunde. Hij benutte het ontwerp om multidisciplinaire teams van veelal niet ontwerpers met elkaar in gesprek te brengen en tegenstellingen te overbruggen. Hij vond het belangrijk dat iedereen zich veilig voelde, waardoor er buiten de boekjes van beleid gedacht en gesproken kon worden. Alleen zo kan een gedeeld én vernieuwend toekomstperspectief ontstaan.

Jandirk Hoekstra was van 1999 tot 2017 als directeur de H van H+N+S. Een H die stevig op zijn poten stond en ook de zakelijke leiding van ons bureau de hoognodige professionalisering bracht. Jandirk putte uit twee grote inspiratiebronnen: de muziek en de landschapsarchitectuur. De muziek bracht hij letterlijk en figuurlijk in ons bureau met zijn bevlogenheid en positieve energie.

Wij zullen niet de enigen zijn die hem gaan missen. Jandirk was op vele fronten van het vakgebied een leidende figuur. Van voorzitter van de jury voor het Europese jaarboek Landschapsarchitectuur tot bestuurslid van de stichting Landschapstriënnale ‘Dynamische Waddendelta’ die in 2023 liep. Jandirk was in 2008 intendant van de eerste editie van de Landschapstriënnale in Apeldoorn. Hij was verder actief als gastdocent aan o.a. de Academie van Bouwkunst Amsterdam en lid van de Programmaraad van ARCAM.

Zijn bijzondere vaardigheden zette Jandirk de laatste jaren vooral in voor het IJ-Team en het kwaliteitsteam Spoorzone Tilburg. Hij was daarnaast tot afgelopen week onlosmakelijk verbonden aan ons bureau, als mens, vriend, coach en collega.

Jandirk betrok een paar jaar terug met zijn Sabine een Stolpboerderij aan de West-Friese Omringdijk met uitzicht op het door hem zo geliefde Noord-Hollandse polderlandschap. Zijn plotselinge overlijden laat een moeilijk te bevatten leegte na.