[L] Het landschap, ons fundament - NVTL

[L] Het landschap, ons fundament

di 8 juni 2021

Kroniek van de Landschapstriënnale 2021

door Mark Hendriks
In het vroege voorjaar las ik het boekje De fundamenten (lees meer). In dit pamflet stelt auteur Ramsey Nasr dat we onze prioriteiten niet meer op orde hebben. De voormalig Dichter des Vaderlands beschrijft met een droefgeestig gemoed hoe we de dingen die onze samenleving van waarde maken en draaiende houden, de afgelopen decennia systematisch veronachtzaamd hebben. U kunt wel raden waar hij op doelt: onderwijs, de zorg, kunst en cultuur, het milieu.

Volgens Nasr zijn deze ‘zachte waarden’ door de jaren heen verworden tot bijzaken, ornamenten zelfs, in goede tijden nog kersen op de taart, maar in het neoliberale denken van opeenvolgende kabinetten-Rutte toch vooral het kind van de rekening. De verklaring hiervoor zoekt hij onder meer in de apathie die zich van ons meester heeft gemaakt. We voelen ons blijkbaar onoverwinnelijk, want terwijl een meerderheid bereid is tot concessies en radicale verandering (‘afremmen in plaats van uitbreiden’, ‘krimp in plaats van groei’, ‘kwaliteit in plaats van kwantiteit’), blijven we als samenleving kiezen voor een overheidsbeleid dat vrijemarktdenken, winstmarges, rendement en maximalisatie vooropstelt. Lees verder