Landscape Logic door Steffen Nijhuis - NVTL

Landscape Logic door Steffen Nijhuis

Details

Uitgegeven door Jap Sam Books in samenwerking met de Technische Universiteit Delft

ma 8 juli 2024

Landscape Logic is een essay over de noodzaak van een landschapsgerichte benadering voor het ontwerpen van duurzame stedelijke omgevingen.

Verstedelijking is een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. Stedelijke ontwikkeling gaat ten koste van kwetsbare ecosystemen die ons beschermen en voorzien van voedsel en water, om nog maar te zwijgen van de daarmee gepaard gaande toenemende kwetsbaarheid voor overstromingen, droogte en sociale ongelijkheid. We hebben daarom een ​​landschapsgerichte benadering van de stedenbouw nodig, die de biosfeer beschouwt als de context voor sociale en economische ontwikkeling en het landschap als basis neemt.

Landschapsgebaseerde stedenbouw maakt gebruik van het begrip van het landschapssysteem en zijn ecologische en sociaal-culturele processen en relaties – landschapslogica – als basis voor het ontwerpen van duurzame stedelijke omgevingen op verschillende schaalniveaus.

Ontwerpen met de natuur, mensen en geschiedenis vormen de kern van de aanpak. Met landschapslogica kunnen we de natuur inclusief en klimaatadaptief bouwen en zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving voor iedereen.

Steffen Nijhuis is hoogleraar landschapsstedenbouw en hoofd van de sectie landschapsarchitectuur aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft, Nederland.

Landscape Logic verscheen ter gelegenheid van de benoeming van Prof. Dr. Ing. Steffen Nijhuis benoemd tot hoogleraar Landscape Based Urbanism aan de Technische Universiteit Delft, Faculteit Bouwkunde, op 28 maart 2023. De tekst is een bewerking van zijn oratie, gehouden op 2 februari 2024 in de Aula van Technische Universiteit Delft.

O.a. hier te bestellen: https://www.japsambooks.nl/products/landscape-logic