Landschapsontwerpers gezocht voor Show & tell over Logistiek landschap - NVTL

Landschapsontwerpers gezocht voor Show & tell over Logistiek landschap

Details

Georganiseerd door Centrum Architectuur en Stedebouw Tilburg e.o. (CAST) en Kunstloc Brabant

di 15 juni 2021

Kunstenaars, architecten, landschapsontwerpers, vormgevers en social designers (kortom makers), laat zien wat jullie kunnen betekenen op het gebied van het logistieke landschap van de toekomst! Ontmoet potentiële opdrachtgevers en deel jouw innovatieve ideeën en verbreed je netwerk. Jouw creatieve brein is van toegevoegde waarde!

Van verdozing naar een duurzaam en gezond landschap

Alleen al in Brabant worden er de komende jaren zo’n 500 voetbalvelden aan bedrijventerreinen bijgebouwd. Vanwege de gunstige ligging van Brabant, op de logistieke lijn tussen de haven van Rotterdam en het Ruhrgebied in Duitsland is deze provincie een aantrekkelijke plek voor het ontwikkelen XXL Distributiecentra (groter dan 40.000 vierkante meter). “Verdozing” is alom aanwezig. Tegelijkertijd staat de bouw voor een enorme opgave en staat onze fysieke leefomgeving onder druk. Allerlei maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering, stikstofproblemen en energietransitie, zorgen ervoor dat de druk op de ruimte enorm is. Zowel in de stad als op het platteland strijden infrastructuur, bebouwing, landbouw en natuur om de beperkte ruimte. Terwijl we snakken naar een gezondere en betere leef- en werkomgeving.

De logistieke bedrijvigheid zorgt voor economische groei en banen. Maar een keerzijde heeft deze booming business ook. De zogenaamde landscrapers nemen grote delen van het landschap in en creëren met hun grauwe, non-descripte gevels een onaantrekkelijk en de-humaniserend landschap. Daarbij hebben we in datzelfde landschap een energieopgave op te lossen, en willen we de biodiversiteit bevorderen. We willen toe naar een circulair systeem, in bouw én goederen, zero-emissie en graag ook prettige, gezonde menselijke werklocaties.

Logistiek en creatief 

Centrum Architectuur en Stedebouw Tilburg e.o. (CAST) en Kunstloc Brabant hebben de handen ineengeslagen om samen de toekomst te verkennen en te kijken hoe we creatieve denkkracht kunnen inzetten om met oplossingen te komen, samenwerkingsverbanden op te zetten en ondernemers en creatieve professionals te matchen. Zo hielden we eerder de Design Challenge Out of the Box. Lees hier het verslag van het werkatelier over het logistieke landschap van de toekomst op 25 maart 2021.

We nodigen je uit met ons een stap verder te gaan op donderdag 1 juli 2021 bij CAPI Europe in Tilburg.

Show & tell

Bij show & tell krijgen makers uit alle disciplines de gelegenheid om op een informele manier hun werk te presenteren en kennis te maken met potentiële opdrachtgevers. Met show & tell | logistiek landschap op 1 juli willen Kunstloc Brabant en CAST de kansen en de impact laten zien die creatieve en artistieke professionals kunnen hebben op de ontwikkelingen op het gebied van onze fysieke omgeving op werklocaties. We brengen je in contact met bedrijven en gemeentes die graag creatieve professionals willen ontmoeten en die nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden van hen binnen hun werkdomein. Aan de maker de kans om te inspireren met het eigen werk en om met deze instellingen en bedrijven het gesprek aan te gaan over de rol van kunst in een razendsnel veranderende leefomgeving.

Professionele makers vanuit alle kunstdisciplines zijn welkom! Deze editie van show & tell biedt je de mogelijkheid om een nieuw type opdrachtgevers te ontmoeten, na te denken over eigen specifiek binnen deze thematiek en een nieuw netwerk aan te boren. Uit deze bijeenkomsten komen regelmatig vervolggesprekken voort, en vaak rollen er ook concrete samenwerkingen uit. Lees op Mestmag.nl over de opbrengsten van eerdere show & tell’s.

Deze show & tell wordt gecureerd door CAST en Kunstloc Brabant. Dat betekent dat je in kunt schrijven om deel te nemen met een link naar je portfolio. Geef je voorkeur aan voor 3 casussen waarmee je in gesprek wilt gaan. Als je toegelaten wordt betaal je een bijdrage van 25 euro. Pas nadat je definitief geselecteerd bent, ontvang je van ons de factuur. De bijeenkomst is fysiek en geheel coronaproof georganiseerd.

Praktisch

We openen plenair tussen 13:30 en 14:00 uur. De gesprekken vinden vervolgens plaats in twee rondes: ronde 1 van 14:00-15:00 uur, ronde 2 van 15:30 tot 16:30. Je wordt voor een van deze rondes ingedeeld. In deze ronde ga je met 3 opdrachtgevers in gesprek voor de duur van steeds ruim tien minuten. Je presenteert jezelf, stelt brandende vragen en je krijgt feedback op je ideeën.

Let op: Er zijn max 10 plaatsen beschikbaar voor makers bij deze Show & Tell. Bij grotere belangstelling maken we een selectie op basis van een mix aan disciplines. Kosten voor deelname zijn €25. Je ontvangt een factuur na selectie. Aanmelden is mogelijk t/m 27 juni.

Meer info en aanmelden