Lezing 'Landschap in Letters' door Marinke Steenhuis: Tijdreis door 100 jaar landschapsarchitectuur - NVTL

Lezing ‘Landschap in Letters’ door Marinke Steenhuis: Tijdreis door 100 jaar landschapsarchitectuur

Marinke Steenhuis
di 22 november 2022

Tien boeken, tien decennia landschapsarchitectuur. Op vrijdag 18 november gaf architectuurhistorica Marinke Steenhuis in haar lezing ‘Landschap in Letters’ een ongewone doorkijk op 100 jaar landschapsarchitectuur, aan de hand van tien boeken die bepalend zijn geweest voor het vakgebied. Dat gebeurde op het bureau van Feddes/Olthof Landschapsarchitecten in Utrecht. 

De lezing van Marinke Steenhuis is het startpunt van een nieuwe publicatie over de betekenisvolle (internationale) boeken en traktaten voor de landschapsarchitect. Marinke nodigt de NVTL-leden en alle vakbeoefenaars uit hun eigen lijst samen te stellen en die met haar te delen – zodat de verwondering van een eeuw lezen voor iedereen beschikbaar komt. Die lijst kan men sturen naar info@nvtl.nl

Luister hieronder de lezing terug.

Over Marinke Steenhuis
Dr Marinke Steenhuis (1971) is architectuurhistoricus en promoveerde bij prof. dr. Auke van der Woud. Samen met Paul Meurs en Vita Teunissen leidt ze bureau SteenhuisMeurs, dat actuele ruimtelijke opgaven voorziet van een historisch fundament, kaders en randvoorwaarden. Ze is lid van verschillende Kwaliteitsteams en was jarenlang redactielid van tijdschrift Blauwe Kamer en geeft zo nu en dan les in Wageningen. Ze schreef boeken over de oeuvres van Piet Verhagen (1882-1950, tevens proefschrift), Jan Kalff (1933), Pieter Buys (1923-2008), Bureau B+B, naoorlogse landschapsarchitectuur (Maakbaar Landschap), de haven van Rotterdam, de Deltawerken en de nationale omgang met de grote rivieren en dijken (Voorbij de dijken). Beschouwende artikelen zijn Healing Modernity, over de staat van de landschapsarchitectuur (2015) en Het rijk als rentmeester, over de slagingskans van complexe opgaven in een gedecentraliseerd model van ruimtelijke ordening (2020). Zie voor alle publicaties www.steenhuismeurs.nl