Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) ontvangt Predicaat Koninklijk - NVTL

Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) ontvangt Predicaat Koninklijk

Uitreiking van het Predicaat Koninklijk door commissaris van de koning de heer A. Th. H. van Dijk (links) aan de voorzitter van de NVTL, Ben Kuipers (rechts). Foto: Thijs ter Hart.
vr 3 februari 2023

2 februari 2023

Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) ontvangt Predicaat Koninklijk

Op 2 februari 2023 ontving de 100-jarige Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) het Predicaat Koninklijk. De onderscheiding werd overhandigd bij Smartland landscape architecture door de heer A. Th. H. van Dijk, commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland aan NVTL-voorzitter en landschapsarchitect Ben Kuipers.

“De NVTL ziet het Predicaat Koninklijk als een blijk van waardering en erkenning voor het vakgebied in de afgelopen 100 jaar. Het markeert ook een startpunt voor de komende 100 jaar, waarin de ontwerpkracht van tuin- en landschapsarchitecten hard nodig zal zijn voor de landschappelijke en maatschappelijke opgaven waar we voor staan. En waarin de NVTL zich verplicht voelt om het voortouw te blijven nemen in de verdere ontwikkeling van het vakgebied. Een vereniging als de NVTL is daarbij een belangrijk vehikel voor samenwerking.”, zei Ben Kuipers, voorzitter van de NVTL in zijn dankwoord.

Aansluitend gaf voormalig Rijksbouwmeester en architect Floris Alkemade een inspirerende lezing over het landschap van de toekomst, het belang van verbeeldingskracht en de ‘noblesse oblige’ die het predicaat voor de NVTL met zich meebrengt.

Bekijk hier de lezing van Floris Alkemade terug.

Locatie: SMARTLAND landscape architecture

Floris Alkemade, architect en voormalig Rijksbouwmeester over het landschap van de toekomst. Foto: Thijs ter Hart