New European Bauhaus Initiative - NVTL

New European Bauhaus Initiative

do 20 mei 2021

We moeten praten over de toekomst #neweuropeanbauhaus

Onze gezamenlijke reis begint door elkaar te leren kennen en te begrijpen wat dit initiatief voor elk van ons betekent. Doe mee en sluit je aan bij de groeiende gemeenschap van mensen die na de pandemie mooi, duurzaam en inclusief wil bouwen om samen te leven.

Het Nieuw Europees Bauhaus is een creatief en interdisciplinair initiatief, een ontmoetingsplek om samen toekomstige manieren van wonen te ontwerpen op het kruispunt tussen kunst, cultuur, sociale inclusie, wetenschap en technologie. Het brengt de Europese Green Deal bij ons thuis, roept ons op tot collectieve verbeeldingskracht en inzet voor een toekomst die duurzaam, inclusief en mooi is, ook voor geest en ziel.

Mooi betekent inclusieve, toegankelijke ruimten waar de dialoog tussen verschillende culturen, disciplines, genders en leeftijden een gelegenheid wordt om een betere plek voor iedereen te bedenken. Het betekent ook een inclusieve economie waar welvaart verdeeld wordt en ruimte betaalbaar is.

Mooi betekent duurzame oplossingen met een volwaardige dialoog tussen wat wij bouwen en de ecosystemen van onze planeet. Dat vergt een regeneratieve aanpak, geïnspireerd op de kringlopen in de natuur die grondstoffen weer aanvullen en de biodiversiteit beschermen.

Mooi betekent vol verrijkende ervaringen die verder gaan dan onze materiële behoeften, en die geïnspireerd zijn door creativiteit, kunst en cultuur. Het betekent waardering voor diversiteit als kans om van elkaar te leren.

Het initiatief voor een nieuw, Europees Bauhaus verbindt de Europese Green Deal met onze eigen leefomgeving. Het roept alle Europeanen op om met frisse ideeën te bouwen aan een duurzame en inclusieve toekomst, een toekomst die mooi is op het oog, in onze gedachten en voor ons gevoel.

Het Nieuw Europees Bauhaus wordt een creatieve en interdisciplinaire beweging, en u kunt erbij zijn!

  • Het is een platform voor experimenten en contacten, voor samenwerking tussen denkers en doeners die samen willen werken aan onze samenleving van de toekomst.
  • Het is een brug tussen de wereld van wetenschap en technologie en die van kunst en cultuur.
  • Het is een uitnodiging om ons perspectief te veranderen en onze groene en digitale uitdagingen te beschouwen als kansen om ons leven beter vorm te geven.
  • Het is een verfrissende aanpak die door cocreatie innovatieve oplossingen kan opleveren voor complexe maatschappelijke problemen. Het initiatief moet ons denken, ons gedrag en onze markten beter afstemmen op nieuwe manieren van wonen en bouwen, ook bij overheidsgebouwen.

Wat kan het Nieuw Europees Bauhaus doen?

  • Het gesprek tussen burgers, experts, bedrijven en instellingen op gang brengen over een betaalbare en toegankelijke woonomgeving voor de toekomst.
  • Ontwerpers, architecten, ingenieurs, wetenschappers, studenten en creatieve mensen uit allerlei disciplines mobiliseren om met nieuwe ideeën te komen voor duurzaam wonen in Europa en daarbuiten.
  • Streven naar een betere levenskwaliteit voor ons allemaal. Meer eenvoud, functionaliteit en circulariteit van materialen en toch een comfortabel en aangenaam dagelijks leven.
  • Financiële steun verlenen aan innovatieve ideeën en producten via losse oproepen om voorstellen in te dienen, en gecoördineerde programma’s binnen het meerjarig financieel kader.

Doe mee met de wedstrijd! Inschrijven kan tot en met 31 mei 2021. Of doe mee met een van de andere events. Of upload jouw eigen duurzame inclusieve project.

Contactpersoon vanuit NVTL: Niek Hazendonk