Nieuwe bestuurssamenstelling Eo Wijersstichting - NVTL

Nieuwe bestuurssamenstelling Eo Wijersstichting

V.l.n.r. 1e rij: Annemiek Rijckenberg (Voorzitter), Bert Harmelink (Secretaris), Koos Seerden (Penningmeester), Daan Zandbelt en David van Zelm van Eldik, 2e rij: Rienke Groot, Annius Hoornstra, Mathea Severeijns en Flip ten Cate.
do 7 maart 2024

Ingeborg Thoral en Robin Wientjes hebben zich afgemeld voor het bestuur vanwege nieuwe werkzaamheden. Robin was vanaf juni 2016 één van de kwartiermakers bij de doorstart van de prijsvraag en Ingeborg trad in september 2017 toe tot het nieuwe bestuur. Wat hebben ze veel werk voor de stichting verzet, dank jullie wel!

Op de oproep voor nieuw bestuurslid van de Eo Wijersstichting hebben zeer gemotiveerde professionals gereageerd.

Er zijn vier nieuwe bestuursleden: Rienke Groot, Annius Hoornstra, Mathea Severeijns en Flip ten Cate. Samen met Annemiek Rijckenberg (Voorzitter), Bert Harmelink (Secretaris), Koos Seerden (Penningmeester), Daan Zandbelt en David van Zelm van Eldik zullen zij zich inzetten voor de organisatie van de 13e editie van de Eo Wijersprijsvraag en borging van resultaten van eerdere edities.