Nieuwe set algemene voorwaarden (DNR) ter consultatie - NVTL

Nieuwe set algemene voorwaarden (DNR) ter consultatie

di 15 maart 2022

De afgelopen maanden hebben de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA), Koninklijke NLIngenieurs, brancheorganisatie MKB INFRA, de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi) en Stichting Bureau Inkoop & Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) gewerkt aan een nieuwe gezamenlijke set algemene voorwaarden. Graag leggen wij deze ter consultatie voor.

Voorwaarden in de sector
Voor deze nieuwe voorwaarden hebben de auteurs De Nieuwe Regeling 2011, herziening 2013, als vertrekpunt gekozen. Deze regeling geldt vanouds als de branchespecifieke standaardvoorwaarden in de sector. In de praktijk worden deze voorwaarden echter regelmatig in aangepaste vorm gehanteerd, hetgeen leidt tot een veelvoud aan verschillende versies. Dit vraagt vervolgens weer grote inspanningen van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Een paritair tot stand gekomen vernieuwde versie van de DNR zou dan ook de volledige markt ten goede komen. Voor zowel opdrachtgevers als gespecialiseerde adviesbedrijven (zijnde naast architecten en raadgevend ingenieurs ook bijvoorbeeld kostendeskundigen, bouwfysici, bouwmanagers, en constructeurs), als voor andere opdrachtnemers die adviesdiensten/ -werkzaamheden als onderdeel van hun andere activiteiten verrichten (bijvoorbeeld [mee-] ontwerpende aannemers, installateurs of groenbedrijven).

Open consultatieronde van de DNR conceptversie
Vandaag starten we met een brede, open consultatieronde van de conceptversie die door de auteurs is opgesteld. Hiervoor is het werkveld van harte uitgenodigd een reactie te leveren. De schrijfgroep zal vertrouwelijk met alle reacties omgaan en zullen te zijner tijd over de bevindingen communiceren. De reactietermijn van de consultatie zal zes weken beslaan.

Na sluiting van deze termijn (30 april) zal de schrijfgroep alle reacties aandachtig bestuderen en indien daar aanleiding voor is aanpassingen doen alvorens de definitieve versie wordt vastgesteld.

Documenten voor inbreng
De conceptversie van De verNieuwde Regeling hier kan hier gedownload worden alsmede een Excel document voor een eventuele reactie. Om de inbreng gestructureerd te kunnen bespreken verzoeken we om een reactie inclusief motivering en concrete tekstvoorstellen aan ons te sturen via dit document. We ontvangen jouw reactie graag via dnr@nevi.nl.

Informatiebijeenkomst consultatie herziening DNR
Tijdens de online informatiebijeenkomst geeft Michel Geertse, beleidsjurist bij de BNA en lid van de schrijfgroep, toelichting op de achtergrond en het totstandkomingsproces van de concepttekst en bespreekt de voornaamste wijzigingen.

Er vinden informatiebijeenkomsten plaats op 22, 29 maart en 6 april. Meld je hiervoor aan.

Reactie als NVTL-lid
Wil je als NVTL-lid reactie geven, maar heb je eerst behoefte aan afstemming met de NVTL? Mail dan naar info@nvtl.nl, contactpersoon Joeri de Bekker.