NTs – Scriptie Prijs 2024 - NVTL

NTs – Scriptie Prijs 2024

di 17 oktober 2023

Er is veel jong talent in Nederland. Talent dat de Nederlandse Tuinenstichting (NTs) graag betrekt bij haar missie om waardevol groen erfgoed te behouden. Daarom hebben we een tweejaarlijkse prijs in het leven geroepen voor de beste afstudeerscriptie of het beste afstudeerontwerp waarin dat groene erfgoed een belangrijke rol speelt. Zowel universitaire als hbo-studenten kunnen meedingen naar de prijs, die we in 2024 voor de tweede keer uitreiken.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van 1.500 euro en een interview in het Tuinjournaal, het vriendentijdschrift van de NTs.

Beoordeling

Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen aan de hand van enkele selectiecriteria, waaronder inhoud en originaliteit, praktische toepasbaarheid, betekenis voor het werkterrein van het groene erfgoed, relatie met de NTs, argumentatie en toegankelijkheid, en verhouding tussen (ondersteunend) beeld en geschreven woord. Deze jury bestaat in 2024 uit:

  • Johan Carel Bierens de Haan: o.a. voorzitter van Tuinhistorisch Genootschap Cascade;
  • Joost Emmerik: tuin- en landschapsarchitect en hoofd van de masteropleiding Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam;
  • Heilien Tonckens: groenontwerper, tuin- en landschapsadviseur;
  • Anne Wolff: docent Tuingeschiedenis en ontworpen Landschapsgeschiedenis en projectleider Kenniscentrum Landschap (RUG).

Om voor de prijs in aanmerking te kunnen komen, moet je zijn afgestudeerd aan een Nederlandse universiteit of hbo-opleiding. Daarnaast moet de scriptie of het ontwerp in het Nederlands of Engels zijn geschreven en een samenvatting hebben van maximaal 1.500 woorden. Bij je inzending schrijf je bovendien een brief waarin je motiveert waarom de scriptie van belang is voor het werkterrein van de NTs.

Thema: groen erfgoed

Uiteraard moeten de inzendingen ook voldoen aan het thema ‘groen erfgoed’. Dat betekent dat de scriptie gaat over tuinen, parken, openbare groenvoorzieningen en landschappen die van cultuurhistorische waarde en van maatschappelijke betekenis zijn door bijvoorbeeld hun architectuur, vormgeving, inrichting of beplanting, dan wel over de ontwerpers of beheerders daarvan.

Aanleveren voor de tweede NTs-scriptieprijs: uiterlijk 1 maart 2024

Wil je meedingen naar de tweede NTs-scriptieprijs?

Lever dan je scriptie of ontwerp uiterlijk 1 maart 2024 digitaal in bij het bureau van de NTs (info@tuinenstichting.nl). De prijsuitreiking vindt plaats in juni 2024.

Het reglement van de prijs is te vinden op www.tuinenstichting.nl/reglement-nts-scriptieprijs/.

Vragen over de NTs-scriptieprijs kan je sturen naar info@tuinenstichting.nl of je kunt contact opnemen met de secretaris van het bestuur, tel. 06-46547307.