Onderzoeksresultaten enquête Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek - NVTL

Onderzoeksresultaten enquête Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek

di 19 maart 2024

In 2012 werden de “Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek: voor waardestellingen van groen erfgoed” gepubliceerd door het College van Rijksadviseurs, RCE, KNOB, het Nationaal Restauratiefonds en het Nationaal Groenfonds. Deze richtlijnen waren bedoeld om het zorgvuldig omgaan met groen erfgoed verder te professionaliseren. Destijds dacht de NVTL mee over de opzet van deze richtlijnen.

Met ruim 10 jaar gebruikservaring worden de richtlijnen nu geëvalueerd en verbeterd. De NVTL werd gevraagd om hierover mee te denken.

Om dit goed voor te bereiden is er in januari een enquête verspreid door middel van een bureaumail aan NVTL bureauleden en een nieuwsbericht in de nieuwsbrief met het verzoek de enquête in te vullen. Bekijk hier de onderzoeksresultaten. Met veel dank aan Anneke Nauta, bestuurslid Jan Janse en alle leden die de enquête hebben ingevuld!