Ontmoet Bowie the Birch tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte - NVTL

Ontmoet Bowie the Birch tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte

do 7 september 2023

Op 27 en 28 september toont bomen- en bodemadviesbureau TreeMania, tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte, hoe sensoren bijdragen aan een langer en gezonder leven voor bomen. Als levend bewijs daarvan staat Bowie the Birch, oorspronkelijk afkomstig uit Mersey Forest in Liverpool, in Utrecht. Bowie the Birch is een berk die door inzet van AI twitterberichten de wereld instuurt over hoe de boom zich voelt.

Het is 14 augustus 2023 en het gaat goed met Bowie the Birch. ‘I’m in my happy place. Soil moisture is at 23% and temperature is 15°C’, meldt de berk op Twitter. ‘Met mij gaat het heel goed, de bodemvochtigheid is 23% en de temperatuur is 15 °C.’ Bowie the Birch is een berk met een twitteraccount; @bowiethebirch. Door middel van Artificial Intelligence (AI) is de boom in staat updates te communiceren over zijn staat en welbevinden.

De tweetende berk staat in Liverpool, VK, en is toegerust met allerlei sensoren van onder meer het Nederlandse adviesbureau TreeMania. TreeMania haalt Bowie the Birch naar Nederland. Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte op 27 en 28 september 2023, ziet de bezoeker welke sensoren er ingezet kunnen worden en wat dit aan kennis oplevert.

Didy Arnold van TreeMania: ‘Bowie the Birch draagt onder meer een sap flow sensor, een dendro meter en een soil life sensor. De sapflow sensor registreert hoe sappen in de boom stromen. Er zijn opgaande sappen, die stromen binnenin de boom. Dat is voornamelijk water met nutriënten. Er zijn ook neergaande sappen, die stromen aan de buitenkant van de boom, in de bast. Dit sap bevat water met door de boom zelf aangemaakte suikers en andere stofjes.’

De dendro meter, of diktemeter, registreert de dikte van de boom. Door allerlei processen in de boom, zoals de sapstromen, varieert de dikte van de boom door de dag heen. Dan is er nog de soil life sensor, die de milieuparameters in de bodem meet.

Zoals de pH-waarde, het zuurstofgebruik door de boom en het bodemleven, de temperatuur en het vocht- en zoutgehalte van de bodem. ‘De informatie uit deze sensoren zeggen heel veel’, legt Arnold uit’. ‘We krijgen hiermee kennis over wat er in de bodem gebeurt. Zijn er bacteriën actief of zijn er schimmelactiviteiten waar te nemen?’

TreeMania = SoilMania

Een vitalere bodem is dé weg naar vitaler groen. TreeMania, te vertalen als ‘gek van bomen’, kan ook vertaald worden als ‘gek van de bodem’, of SoilMania. Arnold: ‘Wij willen de afstand tussen mensen en groen verkleinen, bereiken dat mensen beter weten en begrijpen hoe belangrijk groen en de bodem voor ons mensen zijn. Wanneer een boom lekker in z’n bast zit, heb je ook geen ziekten en plagen zoals luizen die plakkende auto’s veroorzaken. Hoe meer mensen dit snappen, hoe meer invloed zij op de bomen en hun gezondheid kunnen hebben. We starten met een analyse en advies. De sensoren helpen bij de monitoring om te bezien wat er daadwerkelijk in de bodem gebeurt.

TreeMania én Bowie the Birch staan in Hal 4, stand 4.4.49.