ONTWERPEND ONDERZOEK ALS VERSNELLER VOOR TRANSITIE OPGAVEN - NVTL

ONTWERPEND ONDERZOEK ALS VERSNELLER VOOR TRANSITIE OPGAVEN

di 19 december 2023

Platform Ontwerp NL nodigde vijf experts uit om te reflecteren op ontwerpend onderzoek in de ateliers over de grote transitieopgaven die vlak voor de zomer zijn georganiseerd in het kader van Ontwerpend onderzoek NOVEX. Met dit essay willen ze betogen dat een belangrijk aspect van ontwerpend onderzoek is dat nieuwe kennis en inzichten worden gegenereerd met ontwerpen als middel.

Vanaf november 2023 loopt er een ontwerpend onderzoekstraject dat wordt gefaciliteerd door het ministerie van BZK. Dit traject is bedoeld om de provincies te ondersteunen die werken aan ruimtelijke voorstellen. In de maand juni hebben zij, Susanne Bakkenist (Atelier Rest), Inge Bobbink (TU Delft), Martijn van der Mark (Beleidsadviseur creatieve industrie en media), Jeroen Dirckx (KCAP) en Dirk Oudes (Wageningen UR), de auteurs van dit stuk, in diverse samenstellingen, vijf provinciale ateliers en het nationale overzichtsatelier bezocht. Ook hebben zij actief deelgenomen aan het debat op de tweede Dag van de Ontwerpkracht. Diep ingaan op de voor de hand liggende vraag: ‘wat verstaan jullie eigenlijk onder ontwerpend onderzoek?’ kunnen ze helaas niet. Hoewel dit zeker een relevante vraag is, heeft dit meer tijd en aandacht nodig gezien de korte duur waarin eraan gewerkt is.

Lees het betoog hier terug.