Ontwerpprijsvraag Een nieuwe bouwcultuur - NVTL

Ontwerpprijsvraag Een nieuwe bouwcultuur

Details

Aanmelden
Het College van Rijksadviseurs roept geïnteresseerden op zich uiterlijk maandag 14 februari, 10.00 uur (ochtend) in teamverband aan te melden door inzending van een portfolio, dat bestaat uit bedrijfsmatige gegevens, referentieprojecten en een motivatie voor aanmelding. Deelname aan deze prijsvraag staat open voor teams van stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten. Het staat deelnemende teams vrij om samen te werken met professionals uit andere vakgebieden uit de bouwkolom zoals productontwikkelaars of bouwers. Een selectiecommissie selecteert maximaal vijf portfolio’s. De inzenders hiervan worden uitgenodigd om deel te nemen aan de daadwerkelijke prijsvraag door een inzending te doen.

Aanmelden: de website van Architectuur Lokaal

do 20 januari 2022

Stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten kunnen zich aanmelden voor deelname aan de openbare ontwerpprijsvraag Een nieuwe bouwcultuur – Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen in Oirschot. De prijsvraag in Oirschot is de eerste prijsvraag binnen het programma Een nieuwe bouwcultuur, waarmee het College van Rijksadviseurs biobased en natuurinclusief bouwen wil stimuleren. Doel van dit initiatief is om vernieuwing en versnelling samen te laten vallen met de verduurzaming van de woningbouw, waarbij de bouw in balans is met zijn natuurlijke omgeving.

Haalbaar, betaalbaar en schaalbaar
De prijsvraag Een nieuwe bouwcultuurOntwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen heeft betrekking op de locatie De Kemmer-Eindhovensedijk in Oirschot. De komende 10-15 jaar is daar plek voor 400 woningen. De gemeente Oirschot roept stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten op om een stedenbouwkundige visie te ontwikkelen die de landschappelijke kwaliteiten versterkt en het beste van de mogelijkheden van biobased en natuurinclusief bouwen benut.

Ook is de gemeente voor een deelgebied op zoek naar inspirerende ontwerpen en businesscases, die laten zien dat biobased en natuurinclusief bouwen haalbaar, betaalbaar en schaalbaar is binnen een duurzame gebiedsontwikkeling.

 

Aanmelden
Het CRa roept geïnteresseerden op zich uiterlijk maandag 14 februari, 10.00 uur (ochtend) in teamverband aan te melden door inzending van een portfolio, dat bestaat uit bedrijfsmatige gegevens, referentieprojecten en een motivatie voor aanmelding. Deelname aan deze prijsvraag staat open voor teams van stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten. Het staat deelnemende teams vrij om samen te werken met professionals uit andere vakgebieden uit de bouwkolom zoals productontwikkelaars of bouwers. Een selectiecommissie selecteert maximaal vijf portfolio’s. De inzenders hiervan worden uitgenodigd om deel te nemen aan de daadwerkelijke prijsvraag door een inzending te doen.

Aanmelden voor deze prijsvraag kan via de website van Architectuur Lokaal. Op deze site is alle informatie over de prijsvraag te vinden.

Prijsvraag

De geselecteerde teams worden uitgenodigd om deel te nemen aan de prijsvraag, die plaatsvindt in twee ronden. De eerste ronde heeft het karakter van een ideeënprijsvraag waarin aan de deelnemers wordt gevraagd om een globale stedenbouwkundige en landschappelijke visie in te zenden. Uit de inzendingen selecteert een onafhankelijke vakjury maximaal drie inzendingen die het best beoordeeld worden en brengt hierover advies uit aan de uitschrijver. Elk van de maximaal vijf teams die deelnemen aan de eerste ronde van de prijsvraag ontvangt een tegemoetkoming van € 3.000,00 excl. de door de uitschrijver te vergoeden btw, mits een geldige inzending is gedaan.

In de tweede ronde van de prijsvraag vragen we de drie geselecteerde teams hun visie uit de eerste ronde aan te scherpen en uit te werken in een schetsontwerp voor een deelgebied en gebouw met businesscase. Tot slot presenteren de deelnemers de inzendingen aan de jury. De jury wijst één winnaar aan. Elk team dat deelneemt aan de tweede ronde van de prijsvraag, ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van € 25.000,00 excl. de door de uitschrijver te vergoeden btw, mits een geldige inzending is gedaan.

Vervolg
De gemeente Oirschot is van plan om in het vervolg op de prijsvraag een opdracht te verstrekken aan de winnaar om op basis van diens winnende ontwerp een Masterplan op te stellen voor de gebiedsontwikkeling De Kemmer-Eindhovensedijk. Daarnaast kan de winnaar uitgenodigd worden om het plan voor het deelgebied in overleg met de betrokken partners verder te ontwerpen ter voorbereiding van realisatie.

Het vervolg maakt geen onderdeel uit van de prijsvraag.

Lees meer over deze prijsvraag op de website van Architectuur Lokaal.

Initiatief

De ontwerpprijsvraag Een nieuwe bouwcultuur – Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen in Oirschot is een initiatief van het College van Rijksadviseurs (CRa). Het initiatief wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer.

De gemeente Oirschot is de uitschrijver van de prijsvraag. Partners zijn Kalliste Woningbouwontwikkeling B.V. en Woonstichting ‘thuis. De uitvoering wordt begeleid door Architectuur Lokaal.