Opleiding Beplantingsspecialist van OntwerpAcademie ingeschaald naar NLQF/EQF Niveau 5 - NVTL

Opleiding Beplantingsspecialist van OntwerpAcademie ingeschaald naar NLQF/EQF Niveau 5

ma 8 juli 2024

OntwerpAcademie is trots te mogen melden dat de opleiding Beplantingsspecialist is ingeschaald op NLQF/EQF niveau 5. De opleiding is daarmee qua niveau nationaal en internationaal vergelijkbaar met andere ingeschaalde kwalificaties.

Een bijzondere mijlpaal en ook goed nieuws voor architecten, stedenbouwkundigen en ontwerpers die hun plantenkennis willen vergroten en beplantingen op een duurzame manier willen toepassen in het ruimtelijk ontwerp. Wij menen met deze opleiding een antwoord te hebben gevonden waarmee we professionals opleiden die met behulp van plantenkennis en ontwerp adequaat inspelen op actuele vraagstukken rondom klimaat, milieu, hittestress, biodiversiteit, water en leefomstandigheden.

Onderwerpen als: plantenkennis, toegepaste beplantingsleer, ontwerpen met beplanting en toekomstbestendig beheer staan centraal in de opleiding. De opleiding is opgezet vanuit vier lesblokken met beroepsrollen als: de ecoloog, ontwerper, verbinder en beheerder.

De opleiding Beplantingsspecialist (NLQF niveau 5) heeft 1 instroommoment per jaar en gaat van start in september van dit jaar. Het eerste jaar ‘Beplantingsadviseur’ heeft 4 instroommomenten en gaat vooral over plantenkennis en beplantingsleer.

Bekijk hier de opleiding.