Oproep Arcam: Wat is een groen gebouw? - NVTL

Oproep Arcam: Wat is een groen gebouw?

do 18 november 2021

Arcam werkt aan een architectuurgids waarin de 25 meest groene gebouwen in Metropoolregio Amsterdam zullen worden opgenomen. Arcam wilt daarmee voorzien in een antwoord op een veel aan hen gestelde vraag: ‘Wat zijn goede voorbeelden van duurzame, groene, toekomstbestendige gebouwen/gebiedsontwikkelingen in de Amsterdamse regio?’ De vraag is een logisch gevolg van de toenemende noodzaak van circulaire, duurzame, modulaire en/of groene architectuur.

Het antwoord zoekt Arcam in goede voorbeelden, heldere definities, manieren om verschillende vormen van duurzaamheid te vergelijken, en in het benoemen van kenmerken. In een architectuurgids zijn ook uiterlijke verschijningsvormen belangrijk. Met andere woorden: hoe kunnen we zien dat een gebouw groen of duurzaam is? Het aantal nestkasten dat in de gevel is opgenomen bijvoorbeeld, open gevels die dikke isolatiepakketten overbodig maken, extreem warmteregulerend glas, schaduwrijke buitenruimte. Zo verzamelt Arcam niet alleen gebouwen/gebiedsontwikkelingen die voorbeeldstellend zijn, maar willen we ook de aandacht vestigen op een nieuwe esthetiek en waardering, en daarmee meer kennis en begrip bij het brede publiek.

Wat vooraf ging
Om te beginnen is er een redactiecommissie bestaande uit (landschaps)architecten van grote architectenbureaus die op verschillende schaalniveaus met bovenstaande thema’s te maken hebben gehad en zich daar aantoonbaar in onderscheiden.

Feedback komt onder andere van Bouwinvest, StadgenootYmereVolkerWesselsVORM en BPD.

Zes criteria met voorbeeldgebouwen
Energie: de mate waarin een gebouw energieneutraal of zelf energieleverend is (QO AmsterdamHortus Botanicus Amsterdam)

Materiaal: de manier waarop het materiaal hergebruikt kan worden, hergebruikt is, of bijdraagt aan een lage co2-footprint (CirclHaut), of de mate waarin een gebouw circulair en/of demontabel is (Patch22Tijdelijke Rechtbank)

Ecologie/Leefbaarheid: de manier waarop een gebouw nu en in de toekomst meerdere functies kan vervullen en de levensduur van gebouwen (EDGE Amsterdam WestRu Paré Community), bijdraagt aan verdichting, kansen voor openbaar vervoer, toegankelijkheid in de breedste zin van het woord

Functionaliteit (klimaatadaptief: de manier waarop een gebouw bijdraagt aan het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering (schaduwvoorziening tegen hitte-eilanden, regenwateropvang, adaptief bij extreme weersgesteldheden zoals overstroming, droogt, hittte) (De CeuvelSchoonschip) en natuurinclusief exterieur: de mate waarin er ruimte is voor de natuur in een gebouw (Sportplaza Mercator)

Gezondheid: natuurinclusief en gezond binnenklimaat (Hotel Jakarta)

Processen: optimalisatie van werkprocessen, ketens, systemen, samenwerking en flexibiliteit (Albert Cuypgarage)

Criteria voor de oproep
De gebouwen die Aram zoekt/wil opnemen, zijn:

– Zichtbaar
– Vooruitstrevend
– Voorbeeldstellend/innovatief
– Technisch reproduceerbaar
– Opgeleverd tussen 2000 en 2025 (dus ook toekomstige gebouwen)
– Te bezoeken in de Amsterdamse regio

Nb. We zoeken géén gebouwen die bijdragen aan sociale duurzaamheid (buurtgemeenschappen, netwerken, publieke ruimte), maar zijn ons ervan bewust dat echte groene gebouwen altijd ook een sociale meerwaarde bieden.

Welk gebouw zou Arcam absoluut moeten opnemen in deze selectie?
Laat het Arcam weten door het volgende te sturen:

– Naam gebouw, architect, opdrachtgever en betrokken groene deskundigen
– Argumentatie (rekenmodellen, proces, scores, mate van navolging, en/of concrete voorbeelden in/om/aan het gebouw)

Deadline Input
Graag ontvangt Arcam je input uiterlijk 21 november 2021, 23:59 uur. Reageren kan via een online formulier.

Meer info