Jef De Gryse overleden - NVTL

Jef De Gryse overleden

wo 28 juni 2023

Tot onze spijt moeten we u op de hoogte brengen van het overlijden van Joseph De Gryse, een geliefde vriend, erelid, oprichter en voormalig voorzitter van EFLA/IFLA Europe. Hij overleed op 25 juni 2023 als gevolg van een hartprobleem.

Het is een groot verlies voor IFLA Europe en de Landschapsarchitecten gemeenschap. Het is erg moeilijk om de juiste woorden te vinden om zijn waardevolle bijdrage aan IFLA Europe te erkennen. Hij was degene die, samen met elf andere professionele landschapsarchitecten uit heel Europa, in 1989 de grondwet van de European Foundation for Landscape Architecture ondertekende.

Het was een groep mensen die getuige waren geweest van de oprichting van de International Federation of Landscape Architects en die geloofden dat onze manier van waarnemen en begrijpen van de wereld – afgeleid van ons beroep – kon bijdragen aan de ontwikkeling ervan. IFLA Europa dankt zijn bestaan en identiteit aan hem.

Jef De Gryse was voorzitter van de Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten van 1972 tot 1990 en afgevaardigde van de IFLA. In die periode stelde hij het eerste Handvest van de Landschapsarchitectuur voor (1979). In diezelfde periode bekleedde hij achtereenvolgens de functies van lid van de Algemene Vergadering, penningmeester en voorzitter van de Europese Raad van IFLA voordat hij van 1992 tot 1997 voorzitter werd van de European Foundation of Landscape Architecture en tenslotte erevoorzitter.