Platform Ontwerp NL publiceert Quickscan - NVTL

Platform Ontwerp NL publiceert Quickscan

ma 25 september 2023

Platform Ontwerp NL is opgericht om kennis over het gebruik van ontwerp bij grote transitievraagstukken uit te wisselen en verder te ontwikkelen. Het platform heeft samen met stedenbouwkundige Maurits De Hoog en Shailaja Shah (Vereniging Deltametropool) een overzicht en analyse gemaakt van de verschillende ontwerpverkenningen van de afgelopen jaren (2016 – 2023). Dit essay doet verslag van deze analyse.

Er is naar gestreefd de belangrijkste thema’s voor de langere termijn te destilleren, lacunes in het ontwerpend onderzoek te identificeren en de volgende stappen in het werk van Platform Ontwerp NL te verduidelijken.

De Challenge Landschap 2070 van de RLI vormde de aanleiding voor een groot aantal ontwerpverkenningen, zeer divers qua thema, schaal, planningshorizon en aanpak. Een quickscan leverde meer dan 400 voorbeelden op.

Het promotieonderzoek Dutch New Worlds van Christian Salewski uit 2012 biedt goede aanknopingspunten om grip te krijgen op deze veelheid. In zijn beschrijving van scenariostudies in de Nederlandse planningspraktijk in de periode 1970-2000 onderscheidt hij verschillende soorten toekomstbeelden: visie, trend, scenario en utopie/dystopie. Deze toekomstbeelden dienen zeer verschillende doelen.

Salewski’s onderscheid is voor dit onderzoek verder uitgebreid. De concepten zijn gebruikt om een overzicht te construeren waarin de verschillende voorbeelden van research by design zijn opgenomen.

De Quickscan is een werk-in-uitvoering. Het platform is van plan om het onderzoek te blijven updaten. Stuur uw suggesties / aanvullingen van de werken naar Shailaja Shah.

Lees de Quickscan hier.