Programmavoorstel Werklandschappen van de Toekomst ingediend bij het Nationaal Groeifonds - NVTL

Programmavoorstel Werklandschappen van de Toekomst ingediend bij het Nationaal Groeifonds

wo 3 november 2021

Met de Groeifondsaanvraag voor Werklandschappen van de Toekomst werkt een brede coalitie onder leiding van IVN toe naar toekomstgerichte groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de aanvraag namens de gehele coalitie ingediend. Het Kabinet zal waarschijnlijk in april 2022 de toekenningen bekend maken

Het doel van het Groeifonds is het realiseren van toekomstbestendige BNP groei. Bedrijventerreinen zijn hierin een belangrijke economische factor:

  • 30% van de banen is verbonden met bedrijventerreinen (bron: VNO NCW)
  • Meer dan 100.000 hectare bedrijventerreinen is sterk versteend
  • Er zijn meer dan 3.000 bedrijventerreinen
  • Veel van deze gebieden staan onder druk en worden als weinig aantrekkelijk gezien.

De risico’s door hitte en wateroverlast nemen toe, de bedrijventerreinen zijn ‘hitte eilanden’ op de klimaateffectkaart. Hierdoor kan ook de vastgoedwaarde van bedrijventerreinen onder druk komen te staan. Onderzoek laat bovendien zien dat productiviteit en ziekteverzuim van medewerkers samen hangt met de fysieke werkomgeving.

Tijdens Covid zijn werknemers volop gebruik gaan maken van het groen rondom hun huis.

Werklandschappen van de Toekomst is de nieuwe vorm voor bedrijventerreinen.

  • Dit zijn plekken waar mensen graag werken, die gezondheid bevorderen en die klimaatbestendig en biodivers zijn
  • Het zijn buffers tussen stad en buitengebied met functies voor de stad in het kader van recreatie, wateropvang, verkoeling en smog
  • Deze werklandschappen vervullen een (inter)nationale ambassadeursrol en zetten een nieuwe standaard voor de toekomst

Oftewel van grijs en onaantrekkelijk naar gezonde groenblauwe werklandschappen.

Lees meer.