Project Landschap van Verlangen: duurzame energie als aanjager van landschappelijke ontwikkeling - NVTL

Project Landschap van Verlangen: duurzame energie als aanjager van landschappelijke ontwikkeling

Beeld: Vista Landschapsarchitectuur

Details

Landschappen van Verlangen is een project van AORTAPARK-UtrechtMooiSticht en Ben Kuipers Landschapsarchitect in samenwerking met vijf deelnemende gemeenten in de Lopikerwaard: Woerden, Lopik, IJsselstein, Montfoort en Oudewater.

do 2 juni 2022

De energietransitie zal een integraal onderdeel worden van landschappen die hoe dan ook zullen veranderen op weg naar 2030 en daarna. Welke landschapskwaliteit is daarbij acceptabel, welke is beter? De website van het Landschap van Verlangen biedt een pleidooi voorbij een landschap van acceptatie waarin duurzame energieproductie het centrale doel is, naar een landschap van verlangen waarin duurzame energieproductie bijdraagt aan landbouwtransitie, biodiversiteit en robuuste landschapsontwikkeling.

In een landschap van acceptatie is het inpassen van zonnevelden (en windturbines) dominant, in een landschap van verlangen worden slimme combinaties gemaakt met waterbeheer, circulaire landbouw, natuurontwikkeling en recreatie: een gebundelde aanpak. De weg hiernaartoe is niet eenvoudiger maar in veel opzichten wel wenselijker. Zeker in het Groene Hart waar vooral zonnepanelen een plek moeten vinden tussen koeien, weidevogels en trotse bewoners in een eeuwenoud en hooggewaardeerd landschap.

Ontwerpend onderzoek met verschillende scenario’s en ambitieniveaus helpt bij het verkennen van deze betere toekomst. Met ontwerpvoorbeelden, columns van mensen uit het werkveld en een politieke routekaart richten de initiatiefnemers van deze website zich op iedereen die te maken heeft met de komst van zonnevelden: bestuurders, ambtenaren, bewoners, ondernemers, boeren, natuurorganisaties, waterschappen en ontwerpteams.

AORTAPARK-UtrechtMooiSticht en Ben Kuipers Landschapsarchitect in samenwerking met vijf deelnemende gemeenten in de Lopikerwaard: Woerden, Lopik, IJsselstein, Montfoort en Oudewater presenteerden een routekaart naar een gecombineerde aanpak van de grote opgaven in het Groene Hart: energieopwekking, natuurontwikkeling, landbouwtransitie, waterberging. De waarde van het bijzondere gebied staat voorop. De ontwerpbureaus laten in studies zien hoe deze landschappen van verlangen eruit kunnen zien. Bekijk het op deze website.