Zilver voor Stationslandgoed Driebergen-Zeist - NVTL

Zilver voor Stationslandgoed Driebergen-Zeist

Foto: Arcadis
di 15 februari 2022

De reiziger waardeert Stationslandgoed Driebergen-Zeist als hoogste nieuw gerealiseerd station.

Station Driebergen-Zeist, ‘landgoed’ in de Stichtse Lustwarande wordt door de reiziger hoog gewaardeerd. De ‘beleving voor de reiziger’ & duurzaamheid waren de hoofddoelen voor het integraal ontwerp van ARCADIS Architecture en ARCADIS Landscape Architecture & Urbanism. In de stationsbelevingsmonitor 2021 van ProRail en Nederlandse Spoorwegen wordt het ZILVER gewonnen, direct na station Overveen. Beide in een vergelijkbaar hoogwaardige groene omgeving. In 2020 was het stationslandgoed nog de grootste stijger zoals dit jaar Station Velperpoort. Nu op het podium. Dit getuigt van de duurzame waardering door de gebruikers van dit unieke stationsgebied.

Landschapsarchitect John Boon van Arcadis:

Bewoners van Driebergen en Zeist pendelen regelmatig heen en weer tussen beide dorpen, meestal via de belangrijkste verbindingsweg: de Hoofdstraat. Ze kruisen daarbij de spoorweg van Utrecht naar Arnhem, ter hoogte van station Driebergen-Zeist. Dit station wordt veel gebruikt door forenzen en ook door bezoekers die van de schoonheid van dit deel van de Stichtse Lustwarande komen genieten. Het verkeer tussen beide dorpen werd echter ernstig gehinderd doordat de spoorbomen vaak dicht waren waardoor lange files ontstonden op de Hoofdstraat. Treinreizigers die aankwamen op het station kwamen bovendien in een weinig aantrekkelijke omgeving terecht die geen recht deed aan het (groene) imago van de landgoederenzone.

Ook al was nog niet precies duidelijk hoe de aantrekkelijkheid en de doorstroming verbeterd konden worden, namen beide gemeentes en Prorail/NS het initiatief de situatie te verbeteren. Ze gingen allereerst het gesprek aan met de direct betrokken grondeigenaren en met de bewoners en ondernemers in het gebied. Maar er was ook een partij nodig die, op basis van de opgehaalde wensen en eisen, oplossingen kon bedenken waarbij zowel het station, de verkeerskundige situatie als het omringende landschap werden verbeterd. Men kwam daarbij uit bij Arcadis vanwege de kennis en ervaring die zij hadden opgedaan bij soortgelijke opgaven.

Landschapsarchitect Timo Cents werkte aan het project: “Als je het projectgebied bezocht, sprak de opgave wel min of meer voor zichzelf. Tegelijkertijd was het zeker geen eenvoudige opgave. De spreekwoordelijke winkel moest tijdens de verbouwing zoveel mogelijk open blijven. Dat gold zowel voor de verbinding tussen beide dorpen als het station. Ondanks ervaringen met eerdere stationsgebieden was er geen blauwdruk voor deze opgave. Dus deden we allerlei onderzoeken, verkenden de verschillende scenario’s en voerden lange avonden overleg met de belanghebbenden. Zodoende kregen we een goed beeld van de mogelijkheden én ook van de consequenties van bepaalde ingrepen. Ik ben enorm trots op het resultaat. Wat had ik dat gevoel graag gedeeld met mijn vriend en collega Kees Neven. Het project was zijn geesteskind maar door een noodlottig ongeluk heeft hij het eindresultaat helaas nooit met eigen ogen kunnen aanschouwen. De fietsbrug waar hij vurig voor gestreden heeft, is als eerbetoon naar hem vernoemd”.

Onze architecten en landschapsarchitecten kwamen met het concept van het ‘landgoedstation’. De sfeer en uitstraling van de Stichtse Lustwarande vormde de inspiratie bij het ontwerpen en detailleren. De weg en het stationsplein werden verlaagd waardoor deze nu onder het spoor en het station door gaan. We maakten veel gebruik van gebogen lijnen, die ook de landgoederen kenmerken. Door veel bomen en heesters te planten is het gebied een stuk groener geworden. Materialen als natuursteen en gebakken klinkers maken het beeld compleet.

De bewoners van Driebergen en Zeist rijden inmiddels ongehinderd tussen beide dorpen; de files op de Hoofdweg behoren tot het verleden. Treinreizigers die hier aankomen hebben bij het uitstappen meteen het gevoel dat ze in de Stichtse Lustwarande zijn en kunnen via de nieuwe routes direct het gebied verkennen, te voet of op de fiets.