Stichting Ontwerp NL opgericht om ontwerpkracht te bevorderen - NVTL

Stichting Ontwerp NL opgericht om ontwerpkracht te bevorderen

di 23 mei 2023

Vrijdag 12 mei vierden we een heugelijk moment! De oprichting van de Stichting Ontwerp NL bij de notaris in Amsterdam.

Stichting Ontwerp NL is opgericht door de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP), de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) en de Vereniging Deltametropool (VDM).

De Stichting heeft als doel ruimtelijk ontwerp- en verbeeldingskracht actief in te zetten voor de grote lange-termijn-transities in Nederland. De opgaven voor woningbouw, klimaatadaptatie, energie- en landbouwtransities vragen om innovatieve oplossingen, zodat bij al deze ontwikkelingen de ruimtelijke kwaliteit niet uit het oog verdwijnt, maar juist wordt versterkt.

Ontwerpkracht versterken
De Stichting vormt een uitvoerend platform voor ruimtelijke verkenningen en ontwerpend onderzoek. De uitkomsten daarvan worden gedeeld in de vorm van studies, voordrachten, bijeenkomsten, vergaderingen, congressen, excursies,  tentoonstellingen en publicaties. Ook het uitschrijven en/of stimuleren van prijsvragen hoort tot de activiteiten van de Stichting. De Stichting wil zich inzetten voor nationale, regionale en lokale overheden en zoekt samenwerking met kennisinstellingen en aanverwante organisaties, zoals het Ministerie van de Maak.

De Stichting komt voort uit het Platform Ontwerp NL. Het Platform is een vrijwillige samenwerking tussen alle beroepsverenigingen van ontwerpende disciplines  (BNA, BNI, BNSP, NVTL, Koninklijke NLingenieurs, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Vereniging Deltametropool).

Bestuur Stichting Ontwerp NL
Het bestuur bestaat uit Leen Verbeek (voorzitter Vereniging Deltametropool en voorzitter van de stichting, op de foto vertegenwoordigd door Maurits Schaafsma links) Joeri de Bekker (voorzitter van de NVTL, en penningmeester van de stichting, op de foto in het midden) en Eric van der Kooij (bestuurslid BNSP en secretaris van de stichting).

Dag van de Ontwerpkracht
De eerste resultaten van ontwerpend onderzoek, de  What-if Verkenningen, zullen op de Dag van de Ontwerpkracht gepresenteerd worden.

Meer weten over Stichting Ontwerp NL?
Als u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u een mail sturen naar: secretariaat@bnsp.nl met in de onderwerpregel Stichting Ontwerp NL