Terugblik: EXCURSIE DOMMELRODE-DIEPENDAAL IN SINT-OEDENRODE - NVTL

Terugblik: EXCURSIE DOMMELRODE-DIEPENDAAL IN SINT-OEDENRODE

ma 17 april 2023

Op vrijdag 14 april 2023 organiseerde NVTL in samenwerking met de initiatiefnemers en de uitvoerders van het plan Sint-Oedenrode Zuid Klimaatrobuust organiseert NVTL op vrijdag 14 april 2023 een excursie naar de Dommelvallei. Met ruim 20 deelnemers verkenden we het project ‘Sint-Oedenrode Zuid Klimaatrobuust’. Het was een geslaagde dag!

De aanleiding voor de excursie was de presentatie op 2 februari 2023 van voormalig Rijksbouwmeester en architect Floris Alkemade tijdens de uitreiking van het Predicaat Koninklijk. Floris Alkemade gaf een inspirerende lezing over het landschap van de toekomst en het belang van verbeeldingskracht met als voorbeeld het project in de Dommelvallei. Het project is op meerdere manieren een mooie illustratie van de mogelijkheden om het geheugen van het landschap aan te spreken in het kader van hedendaagse vragen. Het concept ‘watermachines’ kun je hier in de praktijk bekijken. Het concept is door Floris Alkemade, Cees van der Veeken en Joachim Declerck in het BrabantStadatelier van de Internationale Architectuurbiennale Rotterdam. De initiatiefgroep MozaiekDommelvallei, gevormd door lokale vrijwilligers en betrokken overheden, heeft dit concept sinds 2015 ingezet in de vraagstukken die samenhangen met de klimaatopgaven in Sint-Oedenrode, een dorp waar de Dommel dwars doorheen slingert.

In Sint-Oedenrode Zuid is de openbare ruimte van de wijk Dommelrode recent opnieuw ingericht, in combinatie met de afkoppeling van het regenwater. Dat water vindt voortaan zijn weg naar het aangrenzende natuurgebied Diependaal, dat daardoor kan vernatten.

Vanuit Diependaal leidt het water naar de Dommel. In het plan is ingespeeld op historische landschapsstructuren en zijn paden verbonden tot nieuwe ommetjes. In de afgelopen jaren zijn hier ook landkunstprojecten gerealiseerd volgens het concept ‘Duizendjarig Woud’ van landschapsarchitect en kunstenaar Paul Roncken.

Heb je de excursie gemist, maar wil je wel meer informatie over het gebied en het project? Lees het hier.