Transformeren met cultureel erfgoed. Handreiking voor het opstellen van transformatiekaders - NVTL

Transformeren met cultureel erfgoed. Handreiking voor het opstellen van transformatiekaders

do 16 februari 2023

In steden en gebieden waar transformatieop­gaven spelen, vormt de historische betekenis een belangrijk ingrediënt voor het ontwerpen aan de toekomst. De handreiking Transformeren met erfgoed geeft inzicht in de wijze waarop een transformatie­kader kan worden opgesteld.

Transformatie­kaders helpen partijen die betrokken zijn bij ruimtelijke opgaven om erfgoed vroegtijdig mee te nemen in het transformatie­proces en samen te werken. Dit draagt bij aan een integraal ontwerp met hoge omgevings­kwaliteit waarin cultureel erfgoed goed is geborgd. De handreiking beschrijft een uniforme aanpak, die voor iedere locatie een eigen invulling kan krijgen. Een aantal voorbeelden van transformatie­kaders uit onder andere Eindhoven, Rotterdam en Utrecht, dienen daarbij als inspiratie voor opstellers van toekomstige kaders.

Colofon

‘Transformeren met cultureel erfgoed. Handreiking voor het opstellen van transformatiekaders’ is opgesteld door SteenhuisMeurs, in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Auteurs: Paul Meurs, Vita Teunissen en Marinke Steenhuis (SteenhuisMeurs) en Martijn Oosterhuis (RCE)

Samenstelling klankbordgroep: Frank Altenburg (RCE), Frank Aikema (gemeente Groningen), Marlijn Baarveld (RCE), Hilde Blank (BVR), Riette Bosch (Rijksvastgoedbedrijf), Guido de Bruijn (gemeente Midden-Delfland), Dorine van Hoogstraten (Mooi Noord-Holland), Henry Huiskamp (gemeente Enschede), Anne van Kuijk (Provincie Noord-Brabant), Daan Lavies (RCE), Leon van Meijel (Van Meijel adviseurs in cultuurhistorie), Marjorie Verhoek (Erfgoeddeal) en Lotte Zaaijer (Lotte Zaaijer).

Er heeft inhoudelijke afstemming plaatsgevonden met het Atelier Rijksbouwmeester.

Afbeeldingen: © Luchtfoto’s Siebe Swart (foto’s mogen niet hergebruikt worden zonder toestemming).

Opmaak: Vorm de Stad, Amsterdam
Druk: Xerox, Den Haag