Veel belangstelling voor ‘Gezond leven in de verdichte stad’ - NVTL

Veel belangstelling voor ‘Gezond leven in de verdichte stad’

Foto door CIZO Communicatie
di 13 september 2022

Het 18e Stedelijk Interieur-congres LCOR afgelopen donderdag in Hilversum is een groot succes geworden. Ruim 140 deelnemers volgden de plenaire zittingen met interessante sprekers en deden enthousiast mee aan de diverse workshops en excursies. Bij de slotdiscussie lieten de bezoekers zich ook niet onbetuigd.

Dagvoorzitter Fred Schoorl prikkelde bij de opening van het congres al gelijk de zaal met de vraag: Gaan verdichting en een gezonde stad samen? Daarna kondigde hij als eerste sprekers de Hilversumse wethouders Arno Scheepers en Bart Heller aan die vertelden op welke wijze de gemeente probeert samen meer waarde uit de bestaande ruimte te halen. Zij haalden onder meer het project De Groene Loper aan waar later die dag een excursie werd gehouden.

Ellen van Bueren, hoogleraar management van Stedelijke Ontwikkeling, sprak over de openbare ruimte als governance-vraagstuk: hoe kunnen we de openbare ruimte, ook in een verdichte stad bevorderen? Zij vatte op het eind de aanbevelingen samen als: ambities als condities, doorbreek grenzen en maak heldere afspraken.

Na de middagpauze met lunch vertelde Eric Nagengast, directeur vastgoed van Rochdale, hoe zijn woningcorporatie als partner kan fungeren in de verdichte gezonde stad. Als voorbeeld noemde hij de Lodewijk van Deysselbuurt in Amsterdam waar Rochdale en de gemeente in overleg met bewoners een vernieuwingsplan voor de buurt hebben gemaakt.

Maurits de Brauw, bariatrisch chirurg in het Spaarne Gasthuis in Haarlem, vertelde hoe de inrichting van de stedelijke leefomgeving grote invloed kan hebben op het ontstaan en ook voorkomen van obesitas. Hij sloot zijn humorvolle voordracht voor de zaal met veel stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten af met: “Mijn hoop is op u gevestigd.”

Mensen met tegenstrijdige belangen binden was het onderwerp waar Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, het over had. Van welvaart – meer en groter – moeten we in ons denken en handelen gaan naar welzijn – anders en beter, betoogde hij. Daarbij moeten we leren beter te kijken naar de specifieke lokale waarden, en de behoeften beter leren begrijpen.

Een belangrijk onderdeel van de dag waren de workshops waar de deelnemers met elkaar konden discussiëren en proberen oplossingen te vinden voor diverse onderwerpen. De workshops gingen over de gezonde wijk van de toekomst, biodiversiteit, water en droogte, bomen, hitte, en gezond gedrag.

De excursies, te voet en met de fiets, gingen over biodiversiteit op het Mediapark, De Groene Loper en inbreidingslocaties in Hilversum.

Op het einde van de dag was er een slotdiscussie met deelnemers in de zaal. Een opmerking die gemaakt werd bij deze dag over ‘Gezond leven in de verdichte stad’: laten we niet meer het woord verdichting gebruiken omdat dat het idee geeft van volbouwen, maar laten we gezelligheid en samenzijn in de gezonde stad benadrukken.

Een andere deelnemer had als aanbeveling: ‘Probeer altijd de positieve insteek te blijven houden.’

Voor een uitgebreide fotoserie over het Stedelijk Interieur-congres LCOR klik hier.

Gebruik van de foto’s is toegestaan met de vermelding: Foto: CIZO Communicatie

Een video-impressie van LCOR vindt u hier.