Veenmobiel te gast bij Vroege Vogels - NVTL

Veenmobiel te gast bij Vroege Vogels

di 14 maart 2023

Op zondag 12 maart j.l. was de veenmobiel te gast bij het radioprogramma Vroege Vogels. Aan de rand van het Naardermeer gingen systeembeheerder Jan van Rijen (Wetterskip Fryslân) en landschapsarchitect Peter de Ruyter in gesprek met presentator Menno Bentveld over de werking van het ‘onzichtbare water’, ons grondwater. In een ontspannen sfeer, waarbij Jan constant aan de knoppen van de veenmobiel draaide, konden we de werking van de grondwaterstromen in het Friese watersysteem laten zien. Door het tonen van twee scenario’s – water snel afvoeren óf water vasthouden – is er getoond wat de invloed is van waterbeheer op het grondwatersysteem én dat er echt wat te kiezen is bij de komende waterschapsverkiezingen.

In het nagesprek werd nog een interessant idee geopperd: “Hoe mooi zou het zijn als er in de toekomst meerdere veenmobielen rijden door NL, elk gebied zijn eigen karretje om het specifieke ‘onzichtbare water’-verhaal te kunnen vertellen. Want elke landschappelijke doorsnede vraagt om zijn eigen bewustwording en aanpak’.

Voor de volledige rapportage als audiofragment klik hier >>>

Voor de volledige rapportage met geluid én beeld klik hier >>>