Vooruitblik Landschapstriënnale 2023 - NVTL

Vooruitblik Landschapstriënnale 2023

di 8 november 2022

Landschapstriënnale 2023 officieel van start
Op 29 september jl. is de Landschapstriënnale 2023 – Dynamische Waddendelta officieel van start gegaan. De bijzondere waddenkust van Groningen, Friesland en Noord-Holland krijgt in deze editie de hoofdrol. Het programma wordt ontwikkeld vanuit drie programmalijnen. In de programmalijn PODIUM, gericht op het publiek, wordt op de bezienswaardigheden en de iconen in het gebied aangesloten.  Het PLATFORM, bedoeld voor bewoners en ondernemers, met een speciale rol voor jongeren, is opgezet om de samenwerking in het gebied te versterken. Voor overheden en professionals in het ruimtelijke domein is er de programmalijn PANORAMA waarin met elkaar een toekomstperspectief voor 2100 wordt geschetst.

Voor de publieksmanifestatie van eind april tot half oktober wordt in samenwerking met VISIT WADDEN een reisdagboek door de negen bijzondere regio’s van de Waddendelta samengesteld.

In september 2023 hebben de activiteiten in de drie programmalijnen betrekking op de dijkversterking van de Waddenzeedijk in een Natura2000 gebied, de Waddenlandbouw met de bijzondere Waddengastronomie en de Waddendorpen. In de Waddendorpen worden de kerken opengesteld als ontmoetingsplaats tijdens [L]2023.

Els van der Laan-Meijer geeft leiding aan de organisatie van Landschapstriënnale 2023.

Alles over de Landschapstriënnale 2023.