Welkom nieuwe bestuursleden - NVTL

Welkom nieuwe bestuursleden

Shera van den Wittenboer en Stijn van de Ven
ma 15 mei 2023

We heten onze nieuwe bestuursleden van harte welkom. Shera van den Wittenboer wordt bestuurslid Ontwerpend onderzoek & Rijk-regio en Stijn van de Ven wordt bestuurslid Young NVTL. Gefeliciteerd!

We zijn erg blij dat de nieuwe bewegingen die afgelopen jaren gemaakt zijn binnen de vereniging, met deze nieuwe enthousiaste bestuursleden doorgezet kan worden. We wensen Shera en Stijn veel succes en plezier in hun nieuwe rol in het bestuur en kijken uit naar de samenwerking.

Shera van den Wittenboer
Shera van den Wittenboer is werkzaam als adviseur landschap en erfgoed bij het College van Rijksadviseurs (CRa), en tevens als zelfstandig landschapsontwerper en landschapshistoricus. Ze studeerde landschapsarchitectuur aan de hogeschool Van Hall-Larenstein in Velp en voltooide daarna de master Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Kort na het afronden van de studie Landschapsgeschiedenis in 2017 is ze aan de slag gegaan bij het CRa, waar ze het College ondersteunt op uiteenlopende landschappelijke dossiers, waaronder de transitie van de landbouw, natuur, omgevingskwaliteit in brede zin en landschappelijk erfgoed. Bij het CRa zetten ze veelvuldig ontwerpkracht en ontwerpend onderzoek in om te onderzoeken hoe de grote ruimtelijke opgaven en het behouden en versterken van omgevingskwaliteit bij elkaar kunnen komen. De resultaten van het ontwerpend onderzoek vormen doorgaans de basis voor de adviezen die we schrijven. Shera over haar rol als bestuurslid bij de NVTL: “Ik vind het fijn om verbinding te leggen tussen verschillende schaalniveaus, evenals verleden, heden en toekomst, beleid en praktijk, opgave en kans.

De ontwerpende discipline beschouw ik als onmisbaar bij het integrerend vormgeven aan (de toekomst van) ons land. Samen met vakgenoten wil ik graag bijdragen aan het nog breder inzetten van ontwerpkracht, via het platform Ontwerp NL en als bestuurslid NVTL Ontwerpend onderzoek en Rijk-regio.”

Stijn van de Ven
Stijn van de Ven is masterstudent Landscape Architecture aan Wageningen University & Research. Hij studeerde Tuin- en Landschapsinrichting in Velp aan de Hogeschool van Hall Larenstein. In 2022 ronde hij zijn Bachelor studie af, waarna hij koos voor een vervolg in de master Landscape Architecture aan de Universiteit van Wageningen die hij in 2024 wil afronden. Stijn over zijn rol als bestuurslid NVTL: “Als bestuurslid van NVTL wil ik de Studenten en Young-professionals van het vakgebied representeren. Samen met mijn mede-commissieleden van Young NVTL organiseren wij evenementen die voor jonge generatie als een introductie tot het vakgebied en de vakvereniging zijn en helpen wij studenten en Young-professionals met het opbouwen van een professioneel netwerk. Als Young NVTL vormen wij het platform voor de jonge generatie landschapsontwerpers en landschapsarchitecten en geven ze een stem. Ik zie mijn rol als bestuurslid als een connectie tussen het bestuur en de commissie. Ik draag bij aan het doorgeven van informatie aan beide groepen en zal streven naar heldere communicatie.”

Bekijk hier het voltallige bestuur.