Willemijn ter Hart wint eerste NTs-scriptieprijs - NVTL

Willemijn ter Hart wint eerste NTs-scriptieprijs

Van links naar rechts: Anne Wolff, Willemijn ter Hart, Heilien Tonckens en Johan Carel Bierens de Haan 
di 16 mei 2023

Met haar masterscriptie ‘Grootstal – Het landgoed als sitopia’ is Willemijn ter Hart-Koopal de winnaar geworden van de eerste NTs-scriptieprijs. Zij ontving de prijs op zaterdag 13 mei tijdens een bijeenkomst in de Botanische Tuinen in Utrecht. Volgens de jury heeft de scriptie van Ter Hart grote betekenis voor datgene waar de Nederlandse Tuinenstichting (NTs) voor staat: het behoud en de toekomst van groen erfgoed. De prijs bestaat uit een vrij te besteden geldbedrag van 1.500 euro.

De Tuinenstichting heeft de scriptieprijs in het leven geroepen omdat er veel jong talent is in Nederland. Talent dat de zij graag wil betrekken bij haar missie om waardevol groen erfgoed te beschermen en te behouden. De scriptie van Ter Hart gaat over een actueel onderwerp: het landgoed als voedselplek (sitopia) en broedplaats van innovatieve tuinbouw, om het hoofd boven water te kunnen houden en daarmee groen erfgoed levend te houden en door te kunnen geven aan nieuwe generaties. Daarbij zoomt de auteur in op het landgoed Grootstal, nabij Nijmegen. In 2022 behaalde Ter Hart haar masterdiploma Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, cum laude. Zij werkt als hoofd bureau van de NVTL, de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur.

Van links naar rechts: Anne Wolff, Jessica Boentges, Dirco Kok, Willemijn ter Hart, Heilien Tonckens, Elena Dobretsova en Johan Carel Bierens de Haan

Andere genomineerden
De andere genomineerden waren: Dirco Kok (WUR, 2021) met zijn scriptie ‘To unlock the potentials of green urban cemeteries’, Jessica Boentges (Universiteit Leiden, 2022) met haar ‘Representations of Japanese gardens in the West at the turn of the 20th century’ en Elena Dobretsova (Academie van Bouwkunst, 2022) met haar scriptie ‘The palimpsest of peatlands’. Een scriptie met een uitstekende opzet, prachtige beelden en een goede uitwerking die uitmondt in een gedetailleerde en op de uitvoeringspraktijk gerichte ontwerpcatalogus, toegepast op de Tongerse begraafplaats in Maastricht, zo oordeelde de jury over het werk van Dirco Kok. Jessica Boentges schreef een uitstekende cultuurhistorische studie over het fenomeen van de Japanse tuin in het Westen, met als cases de Japanse tuin op landgoed Clingendael in Den Haag en de Japanse tuin in Schönbrunn, Oostenrijk. En ook voor de intuïtieve, creatieve, bijna utopische ontwerpstudie van Elena Dobretsova, over het behoud van een veengebied in de omgeving van de stad Sint Petersburg in Rusland, had de jury veel waardering.

De jury
De jury van de NTs-scriptieprijs bestond uit: Anne Wolff, docent Tuingeschiedenis en ontworpen Landschapsgeschiedenis en projectleider van het Kenniscentrum Landschap (RUG), Heilien Tonckens: groenontwerper, tuin- en landschapsadviseur en stinzenplantenexpert, en Johan Carel Bierens de Haan, oud-hoofdconservator van Paleis Het Loo en nu onder andere voorzitter van Tuinhistorisch Genootschap Cascade.

Over de Nederlandse Tuinenstichting
De Nederlandse Tuinenstichting (NTs) komt op voor historisch en hedendaags groen erfgoed. Hiernaast bevordert zij de aanleg en ontwikkeling van nieuwe tuinen en parken: het groen erfgoed van de toekomst! De Tuinenstichting bestaat sinds 1980 en is gevestigd in Amsterdam.

Lees hier de scriptie van Willemijn ter Hart-Koopal
Lees hier de scriptie van Jessica Boentges
Lees hier de scriptie van Elena Dobretsova
Lees hier de scriptie van Dirco Kok
Lees hier het juryrapport
Bekijk hier de foto-impressie van de middag

Tijdens de middag gaf Willemijn een toelichting op haar scriptie, waarbij één van haar slotopmerkingen is dat “landgoederen een interessante rol kunnen spelen in het dichten van de kloof tussen productie en consumptie van ons voedsel. Daarvoor is integrale wet- en regelgeving nodig, maar ook technische én sociale innovatie, en een landgoedmodel waarbij ecologie, sociologie en economie in balans zijn. Tot slot is een (financiële) waardering voor maatschappelijkewaardencreatie van belang. Kortom: er is mooi werk aan de winkel!”

Tekst en beeld: Simone Langeweg