NVTL Awards 2023 voor Coolhaven, Aquabattery Recharged en A Fire Scape - NVTL

NVTL Awards 2023 voor Coolhaven, Aquabattery Recharged en A Fire Scape

Cor Geluk en Huub Juurlink van Juurlink [+] Geluk, Tomas Degenaar van Bureau B+B en Hanna Prinssen
di 16 mei 2023

Op 12 mei reikte de NVTL in Utrecht de NVTL Awards 2023 uit. De prijs in de categorie Uitgevoerd Plan was voor Coolhaven in Rotterdam van Juurlink [+] Geluk Stedenbouw en Landschap. In de categorie Studie ging de Award naar Bureau B+B Stedenbouw en Landschapsarchitectuur voor hun studie Aquabattery Recharged. Met A Fire Scape won Hanna Prinssen de NVTL Award in de categorie Talent. De winnaars ontvingen de prijzen tijdens het slotevenement van het 100-jarige jubileum van de Koninklijke NVTL.

Dit jaar beoordeelde de jury onder voorzitterschap van NVTL-bestuurslid Jan Janse de inzendingen voor de drie NVTL Awards op presentatie, originaliteit, complexiteit, vernieuwing en kwaliteit.

Nieuw park aan de Coolhaven
In de categorie Uitgevoerd plan verleende de jury de NVTL Award aan Coolhaven in Rotterdam van Juurlink [+] Geluk. De jury noemde het plan vernieuwend door de schaal en prees de overgang van privé naar openbaar, de zorgvuldige detaillering, de hoge dichtheid, de omgang met maat en schaal en het gebruik van groen in het project.

Coolhaven is opgezet als een dorp met een grootstedelijk karakter, een stedelijk milieu met een hoge dichtheid en een kleine korrel, opgebouwd uit compacte bouwvolumes. De opzet met stegen en pleinen biedt de ruimtelijke basis om met bomen, meerstammigen, klimplanten en veel groenvakken op een retentiedak een aangenaam micromilieu te maken. Dankzij het retentiedak kon een overdaad aan beplanting langs en aan de gevels, tussen de gebouwen en op de dakterrassen worden gerealiseerd. Met uiteenlopende functies in de plint, publiek toegankelijke pleintjes en straten, een verbindend park en een voetgangersbrug naar het Erasmus MC, bindt het plan een aantal stukken stad samen. Het nieuwe park slaat een brug tussen de Heemraadssingel en Het Park. Hiervoor is een bestaande stedelijke ontsluitingsweg getransformeerd.

Coolhaven, Rotterdam – Juurlink [+] Geluk
Sponslandschap
In de categorie Studie ging de NVTL Award 2023 naar Aquabattery Recharged. De jury prees de inzending van Bureau B+B als een aansprekend ontwerp met zeer fraaie visualisaties: “Deze beelden hebben veel weg van moderne versies van Hollandse meesters en geven de totale inzending een uniek karakter. De zeer goede uitwerking van concept naar uitwerking bezorgt deze studie een verdiende eerste plaats.” De heldere uitleg van de ‘aquabattterij’ en de landschappelijke doorsnedes die de inzending verrijken maken het geheel compleet, meent de jury: “Het is bereikbaar qua ontwerp.”

Met Aquabattery Recharged presenteert Bureau B+B een oplossing voor de huidige disbalans tussen neerslagoverschot en -tekort in de Hunzevallei. Hier moet genoeg zoet water geborgen worden om veenoxidatie tegen te gaan, om dertig procent meer drinkwater te winnen en om zoet water te kunnen exporteren naar omringende gebieden.

In de studie van Bureau B+B wordt het stroomdal van de Hunze getransformeerd tot een sponslandschap dat optimaal gebruik maakt van de aanvoer van zoet kwelwater van het hogergelegen Drents Plateau. In de natte wintermaanden laadt het landschap als een batterij op. Dat zorgt in de droge zomermaanden voor voldoende drinkwater en bevordert de ontwikkeling van veennatuur. De afhankelijkheid van wateraanvoer vanuit het IJsselmeer, in de toekomst almaar onzekerder, verdwijnt.

Een sponslandschap biedt perspectief voor veel opgaven, aldus Bureau B+B. Het gaat bodemdaling tegen en legt CO2 vast in nieuwe bossen. Een gegarandeerde zoetwatervoorziening kan als vliegwiel werken voor de landbouwtransitie in de naastgelegen veenkoloniën.

Aquabattery Recharged – Bureau B+B

Leven met vuur
Met A Fire Scape won Hanna Prinssen de NVTL Award in de categorie Talent. De jury kende de prijs aan Prinssen toe vanwege de avontuurlijke en erg originele benadering van de omgang met het landschap, die actueel is en complex: “In de fraaie en intrigerende presentatie van hoge kwaliteit is bijna vanaf nul onderzoek gedaan en het concept is geworteld in de geschiedenis.”

Volgens Prinssen zal brand in de toekomst door de klimaatverandering een prominenter onderdeel van het landschap worden – ook in Nederland. Landschapsarchitecten spelen een belangrijke rol bij het ontwerpen van nieuwe veerkrachtige landschappen en het voorbereiden van de samenleving op een leven met vuur. Prinssen: “Zouden we niet op een meer strategisch niveau moeten nadenken over de verschillende brandbare landschappen van Nederland? De vegetatie is één knop waar we aan kunnen draaien, maar we moeten ook kijken naar andere componenten op een grotere schaal. Zouden we niet ruimte moeten gaan maken voor droogte en […] vuur in de drogere periodes van ons landschap?”

A Fire Scape – Hanna Prinssen

Eervolle vermeldingen
De jury kende drie inzendingen een eervolle vermelding toe: Terp fan de Takomst in de kwelders bij het Friese Blije van het Rotterdamse bureau Observatorium, Vestdijk Eindhoven van wUrck en Visions of the Future at Floriade van Stefano Marinaz.

Terp fan de Takomst – Observatorium
Vestdijk Eindhoven – wUrck
Visions of the Future @ Floriade – Stefano Marinaz

Vakjury 2023
De vakjury van de NVTL Awards bestond dit jaar uit Jan Janse (bestuurslid NVTL), Ziega van den Berk (winnaar NVTL Talent Award 2022), Toon Ebben (Boomkwekerij Ebben), Steffen Nijhuis (TU Delft) en Peter Veenstra (LOLA Landscape Architects). Jan Janse: “De Nederlandse landschapsarchitectuur in de breedte stimuleren, dat is de inzet van de NVTL Awards. Met deze prijs willen we ons vakgebied een podium geven en het vak vieren. De prijs wil landschapsarchitecten erkenning geven voor hun werk en talent een extra duw in de rug geven. En met de jaarlijkse uitreiking van de Awards vragen we aandacht voor inhoudelijk urgente opgaven en plannen.”