YI21 zoekt ontwerptalenten en opdrachtgevers - NVTL

YI21 zoekt ontwerptalenten en opdrachtgevers

ma 26 april 2021

Het College van Rijksadviseurs zoekt jonge ontwerptalenten en publieke opdrachtgevers met een concrete ruimtelijke- maatschappelijke vraag voor de Young Innovators 2021. Met dit Young Innovators programma koppelen de Rijksadviseurs jonge, talentvolle architecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten aan grote ruimtelijke opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie, duurzame verstedelijking & mobiliteit en transitie van de landbouw.

Young Innovators gezocht
Voor de editie van 2021 zoekt het College van Rijksadviseurs zes jonge talentvolle ontwerpers. Aan een Young Innovator wordt een aantal voorwaarden gesteld. Een Young Innovator:

  • is een (team) talentvolle ontwerper(s) met 3-7 jr werkervaring, d.w.z. is na 1 januari 2014 ingeschreven in het Architectenregister, of afgestudeerd aan een opleiding voor ruimtelijk ontwerpers;
  • heeft een eigen bureau hebben of is op een andere manier ondernemend zoals in een collectief of als autonoom ontwerper binnen een organisatie;
  • werkt op multidisciplinaire en innovatieve manier aan ruimtelijke opgaven en kan dat aantonen middels referenties.

Heb je belangstelling?
Ben je geïnteresseerd, maak dan je interesse kenbaar door een e-mail te sturen voor 3 mei 2021 met daarin de volgende punten: :

  • Korte motivatie
  • Beknopte cv
  • Verwijzing naar max 3 projecten/ ontwerpend onderzoeken met korte beschrijving, het liefst met online links.
  • Mogelijke verwijzing naar publicatie of gehonoreerd werk, als prijsvraag, talentselecties e.d

Co-opdrachtgevers gezocht
Het College van Rijksadviseurs is voor de editie 2021 ook op zoek naar zes co-opdrachtgevers. Om de ontwerpprojecten zo toepasbaar mogelijk te maken, gaat het College coproducties aan met partijen die als mede-opdrachtgever optreden. Dit kunnen partijen zijn als een Rijksuitvoeringsdienst, een provincie, een waterschap of een gemeente. Daarnaast worden zes Young Innovators gekozen.

Van een co-opdrachtgever wordt het volgende verwacht:

  • Een ruimtelijke ontwerpopgave.  (bij meerdere opgaven kan in overleg met het College van Rijksadsviseurs een selectie worden gemaakt)
  • Budget à 12.500,- Euro voor het honorarium voor de Young Innovators. Het College van Rijksadviseurs neemt de kosten voor de organisatie van het traject op zich.
  • De intentie om na afronding van het Young Innovators traject de innovatieve ideeën daadwerkelijk verder te brengen, zowel binnen als buiten de organisatie.

Meer informatie
Heb je interesse, maak dit dan voor 3 mei kenbaar door contact op te nemen met het College van Rijksadviseurs

Over de Young Innovators
Het Young Innovators programma – dat dit jaar voor de zevende keer wordt uitgevoerd – heeft twee belangrijke doelen: het genereren van vernieuwende ideeën voor actuele grote ruimtelijke vraagstukken en het bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie innovatieve vakgenoten. Naast de nadrukkelijke aandacht voor het onderzoekende en innoverende karakter, vormen begeleiding van de Rijksadviseurs en de intervisie tussen zes parallel lopende opgaven belangrijke pijlers van het programma. Kijk ook eens bij de resultaten van de afgelopen jaren.