Young innovators van start - NVTL

Young innovators van start

do 8 juli 2021
De nieuwste editie van de Young Innovators is weer van start. Op dinsdag 29 juni koppelde het College van Rijksadviseurs jonge, talentvolle vakgenoten aan actuele grote ruimtelijke opgaven. Het Young Innovators programma heeft twee belangrijke doelen: het genereren van vernieuwende ideeën en het bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie vakgenoten.
Gedurende acht maanden werkt de Young Innovator aan een concrete ruimtelijke opgave van een opdrachtgever. De opgave heeft maatschappelijke relevantie, urgentie en er is ruimte voor een onderzoekende en innovatieve blik. De Young Innovator wordt begeleid door de de opdrachtgever en een van de Rijksadviseurs. De co-opdrachtgevers van dit jaar zijn het Architectenregister, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Noord Brabant vanuit NOVI-gebied De Peel, de provincie Zuid Holland en de gemeenten Dordrecht en Leeuwarden.

Voor de zevende editie van het Young Innovators programma hebben we voor onderstaande zes opdrachten een team samengesteld:

Architectenregister
Het Spaans-Nederlandse bureau MADAM is geselecteerd om onder begeleiding van Floris Alkemade te werken aan de opgave van het Architectenregister. Het Architectenregister beschermt de architectentitel en stimuleert samenwerking tussen partijen in het beroepsveld. De ruimtelijke opgaven voor Nederland zijn enorm. De bouw van woningen, voorzieningen en infrastructuur, het realiseren van klimaatdoelstellingen en verduurzaming, een veranderende samenleving, etc. Hoe kan het Architectenregister zich positioneren en profileren ten opzichte van ontwerpend en bouwend Nederland, het onderwijsveld en (potentiële) opdrachtgevers, als de maatschappelijke partner die zich actief bezighoudt met de inhoudelijke waarde van de titel?

Hybride werken
Voor het Rijksvastgoedbedrijf gaat Enzo Valerio als Young Innovator aan de slag met een onderzoek- en ontwerpopdracht over het hybride werken, waarbij werknemers gedeeltelijk op kantoor en deels thuis werken. Met het einde van de pandemie in zicht denkt het Rijksvastgoedbedrijf na over wat hybride werken voor gevolgen heeft voor de fysieke werkplek. Wat moet er in het huisvestingsconcept van de Rijksoverheid worden aangescherpt om te zorgen dat werknemers bij terugkomst op kantoor hybride kunnen werken? Enzo Valerio wordt begeleid door Rijksbouwmeester Floris Alkemade

De Peel
Anna Maria Fink van Atelier Fischbach, gaat zich toeleggen op de vraag van de Provincie Noord-Brabant en partners in NOVI-gebied De Peel. Kenmerkend voor alle dorpen in de Peel, is dat ze onlosmakelijk verbonden zijn met de omgeving waarin ze liggen. De dorpen en het landschap vormen één samenhangend verhaal dat nauw verweven is met de ontwikkelingen in de landbouw op sociaal, economisch, ecologisch en ruimtelijk vlak. De YI-opdracht focust zich op de wisselwerking tussen de transities in het landschap en de nederzettingen in de Peel. Welke aanknopingspunten zijn er te ontdekken voor een samenhangende dorp-land’ strategie in de Peel?  Rijksadviseur Jannemarie de Jonge gaat Anna Maria Fink hierin begeleiden.

Nieuw bos voor Zuid-Holland
Mirte van Laarhoven van Living Landscapes is geselecteerd voor de vraag van de Provincie Zuid-Holland: ontwerp een nieuw bos van 1000 hectare in Zuid-Holland. Jannemarie de Jonge zal haar begeleiden. De reductie van CO2-uitstoot en het vastleggen van CO2 zijn belangrijke pijlers voor het klimaatbeleid van de provincie Zuid-Holland. Het planten van bomen is hier onderdeel van. De provincie heeft – in aansluiting op de nationale bossenstrategie – een groeimodel ontwikkeld voor bos- en bomenbeleid. Kan een nieuw bos naast het vastleggen van CO2 ook bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit?  Waar zou je op basis van de landschappelijke kenmerken van de Provincie Zuid-Holland een nieuw bos van 1000 ha situeren en hoe zou dat bos eruit komen te zien?

Dordwijkzone Parkzone XXL
Pinar Balat en Zuzana Jancovicova gaan voor de gemeente Dordrecht aan de slag met de ontwikkeling van Dordwijkzone: Parkzone XXL. De ambitie van dit stadspark XXL is om een aantrekkelijke centrale plek in de stad te worden, waar elke Dordtenaar graag komt. Hoe kan dit nieuwe stadspark het groen binnen en buiten de stad met elkaar verbinden en het centrum van de stad toegankelijker maken voor bewoners van buitenwijken? Kan het nieuwe park ook barrières tussen de wijken wegnemen en zo de sociale cohesie in de stad vergroten? En kan nieuw groen het gebruik van het bestaande groen verbeteren en beweging en gezondheid stimuleren? Interessante vragen waar Pinar Balat en Zuzana Jancovicova aan werken onder begeleiding van Rijksadviseur Wouter Veldhuis.

Leeuwarder Energie Agenda
Bram van Ooijen gaat aan de slag voor de Gemeente Leeuwarden. Belangrijk uitgangspunt voor Leeuwarden is de Leeuwarder Energie Agenda waarin de ambitie van 100MW extra energie uit zon in 2024 en 400MW extra in 2030 is opgenomen. Wat betekent dit voor het landschap? Wat zijn de effecten op de toegankelijkheid van het landschap vanuit de stad? Hoe kan deze concrete energieopgave samengaan met andere sociaal-maatschappelijke opgaven en de grote gebiedsontwikkelingen in Leeuwarden in de komende jaren? Bram van Ooijen wordt begeleid door Wouter Veldhuis.

Meer info over Young innovators op: Young Innovators | Projecten | College van Rijksadviseurs