> Leden

De NVTL heeft circa 750 leden. Het merendeel hiervan werkt als ontwerper in het vakgebied van de tuin- en landschapsarchitectuur. Ongeveer de helft hiervan is geregistreerd in het Nederlandse Architectenregister en zijn daardoor gerechtigd de titel tuin- en landschapsarchitect te voeren.


Veel leden zijn actief bij de vereniging betrokken in één van de vele commissies of netwerken waarin de NVTL participeert.

AANSLUITEN BIJ DE NVTL OF MEER INFO Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

> Bestuur

De NVTL heeft een bestuur dat bestaat uit vijf bestuursleden. Het bestuur stelt het beleid vast en houdt toezicht op de uitvoering hiervan door het secretariaat en de verschillende commissies.
Binnen het bestuur behartigt elk bestuurslid een specifiek aandachtsveld zoals onderwijs, bureaubelangen, internationale contacten of vakontwikkeling. Het bestuur komt elke maand bijeen om lopende zaken te bespreken en besluiten te nemen.

Op dit moment bestaat het bestuur van de NVTL uit :

> Voorzitter

Foto: Thijs ter Hart Ben Kuipers       Ben Kuipers (1959) heeft Landschapsarchitectuur gestuurd aan de LU Wageningen. Na verschillende werkverbanden bij het ministerie LNV, gemeente Delft, Kuipers Compagnons en ontwerpbureau KAAP3 heeft hij zich in 1999 als zelfstandig landschapsarchitect-adviseur gevestigd in Delft. Sindsdien werkt hij in verschillende samenwerkingsvormen aan een breed spectrum van opgaven en treedt hij op als supervisor voor verschillende projecten. Sinds 2010 werkt hij ook als extern adviseur voor het Atelier Rijksbouwmeester voor vraagstukken over de buitenruimte.

  

 

 

 

 

 

  > Bureau Team

Het secretariaat is het eerste aanspreekpunt voor de vereniging. Het bureauteam bestaat uit:

Willemijn ter Hart NVTL
 


 
 

 

 

 

 Willemijn Ter Hart (Bureaucoordinator)

 

Selinda Stompe

Selinda Stompe (Administratie)

Het NVTL kantoor is gevestigd in Amsterdam samen met het Bureau van de BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus) BNI ( Branchevereniging Interieurarchitecten ) en de BNSP (Bond Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen)

 
Postadres: 
Jollemanhof 14, 1019 GW Amsterdam
T 020 - 427 55 90
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Bezoek alleen op afspraak 
 

 Commissies

Vrijwel alle activiteiten van de vereniging worden door individuele commissies van vrijwilligers gecoördineerd en georganiseerd.

 Raad van Advies

Het bestuur laat zich adviseren door de Raad van Advies. Doel is om vanuit de specifieke kennis en betrokkenheid van deze prominente leden het bestuur te adviseren over de koers van het beleid en de invulling die de vereniging geeft aan de missie en doelstellingen van de NVTL. De adviesraad komt hiervoor minimaal twee keer per jaar met het bestuur bijeen.

De raad van Advies bestaat op dit moment uit:
> Edzo Bindels, partner West 8, Rotterdam
> Marlies Brinkhuijsen, assistant professor Wageningen University, Wageningen
> Harry Harsema, directeur uitgeverij Blauwdruk/Blauwe Kamer, Wageningen
> Martin Knuijt, partner OKRA landschapsarchitecten, Utrecht
> Maike van Stiphout, directeur DS landschapsarchitecten, Amsterdam
> Peter Veenstra, partner LOLA landscape architects, Rotterdam
> Berdie Olthof, partner Feddes/Olthof, Utrecht
> Jannemarie de Jonge, partner Wing, Wageningen
> Lieneke van Campen, directeur Karres en Brands, Hilversum
> Paul Achterberg, directeur atelier Quadrat, Rotterdam
> Han Thijssen, directeur MTD landschapsarchitecten, 's-Hertogenbosch
> Sonja van Wieringen, directeur Buro Son, Putten

> Buitengewone leden

De statuten van de vereniging bieden het bestuur de mogelijkheid om haar waardering uit te spreken naar individuele personen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het bereiken van de doelstellingen van de NVTL door deze personen als ‘buitengewoon lid’ te benoemen.
Door bewust en actief om te gaan met de mogelijkheid buitengewone leden te benoemen en naar manieren te zoeken hen, op bescheiden wijze te betrekken bij het ontwikkelen van beleid, wil het bestuur optimaal gebruik maken van de kennis en inzichten van deze personen.

Momenteel heeft de NVTL vier  buitengewone leden:

> Dirk Sijmons
 
In memoriam:
 
 

> Statuten en huishoudelijk reglement

De organisatievorm en gedragsregels van de vereniging zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Leden van de NVTL onderschrijven daarnaast de gedragsregels van de vereniging. Bureauleden / leden die werkzaam zijn bij een aangesloten bureau, die bij het BA geregistreerd staan als Tuin- en Landschapsarchitect en de gedragsregels onderschrijven mogen achter hun naam het predicaat “BNT” voeren.

De statuten, het huishoudelijk reglement en de gedragsregels zijn te downloaden.
> Statuten (download pdf)
> Huishoudelijk reglement (download pdf)
> Gedragsregels (download pdf)

> Ereraad

De Ereraad neemt handelingen of nalatigheden in strijd met de gedragsregels in behandeling. Een klacht tegen een lid dient schriftelijk –met redenen omkleed- bij de Ereraad aanhangig worden gemaakt door toezending van de stukken aan de Ereraad, p/a het secretariaat van de NVTL. De klacht kan worden ingediend door een ander lid, door een opdrachtgever van de beklaagde of door een andere rechtstreeks belanghebbende. De klacht wordt vervolgens door de Ereraad in behandeling genomen en kan eventueel leiden tot een bemiddelingspoging. Dit laatste geschiedt door een of twee leden van de Vertrouwenscommissie. Een klacht kan overigens ook als ongegrond of niet-ontvankelijk worden afgewezen.

>Reglement voor de Ereraad (download pdf)

De Ereraad bestaat uit: mr. R.V.H. Jonker  (jurist), mevr. ir. J. Bleeker, mevr. Ir A.A. van Helsdingen, dhr. ir. S. Thijsen, mevr. ir. J.C.M. Toes en dhr. ir J.P.M. van Veelen.
De tuchtrechtspraak wordt namens de Ereraad uitgeoefend door een ´kamer´, bestaande uit 3 raadsleden, incl. mr. R.V.H. Jonker
Als vertrouwenspersonen treden op dhr. Ir H. Post, dhr. J.H.A.M. Thijssen  en dhr. Ir J.A. Vlug.
 
De leden van de Ereraad en Vertrouwenscommissie zijn benoemd tijdens de Algemene Ledenvergadering op 22 oktober 2015.