City Deal: Een slimme stad zo doe je dat! - NVTL

City Deal: Een slimme stad zo doe je dat!

Details

Projectnaam: City Deal

Meer informatie: Stuur een mail naar info@nvtl.nl

Contactpersoon: NVTL bestuurslid Jan Janse

di 8 december 2020

Digitalisering en technologisering veranderen onze steden, regio’s en dorpen de komende jaren ingrijpend. Maar welke instrumenten hebben we nodig om dat op een zo goed mogelijke manier te laten verlopen? Zodat we de leefbaarheid in onze steden kunnen vergroten en onze democratische waarden kunnen borgen. In de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ ontwikkelen, toetsen en implementeren we die instrumenten.

Wat willen we bereiken? Als we willen dat onze steden leefbaar blijven, moeten we gebruik maken van de nieuwste technieken. Maar we willen wel dat dat op een democratische manier gebeurt. We moeten het zo organiseren dat we gebruik maken van de kansen die nieuwe technologie biedt, maar er geen last van krijgen. Dat regelen we in deze City Deal.

Wat zijn de doelstellingen? In deze City Deal stellen de deelnemers zich tot doel om processen te veranderen waarmee regio’s, steden en dorpen worden ontworpen, ingericht, beheerd en bestuurd, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de kansen die digitalisering en technologisering bieden. De deelnemers aan de City Deal spannen zich gedurende de looptijd van de City Deal in om ten minste twaalf processen te veranderen, deze processen te borgen, te implementeren en opschaling te bereiken. Dit gebeurt vanuit de bestaande praktijk, waardoor de ontwikkelde oplossingen vraaggestuurd en niet aanbodgestuurd zijn.

Randvoorwaarden – We willen dat de tools die worden ontwikkeld de stad democratischer en duurzamer maken en haalbaar, schaalbaar en deelbaar zijn.

Hoe doen we dat? De twaalf tools worden in twaalf werkgroepen ontwikkeld.

Wie doen er mee? 51 partijen, waaronder NVTL, nemen deel aan City Deal en tekenden deze op 3 december.

Om ervoor te zorgen dat deze ontwerpprincipes straks goed geborgd zijn in de tools, zijn de BNSP, de NVTL en de BNA gezamenlijk op zoek naar leden die zich willen verdiepen in het beter gebruik van data voor het vormgeven aan de betere duurzame stad. Die voor zichzelf en achterban van de drie beroepsorganisaties mee willen denken over de ontwikkeling van tools die belangrijk zijn in het kader van deze Smart City deal.

Je neemt plaats in een ontwerpkwaliteitsteam dat gevraagd en ongevraagd advies geeft over de tooling die wordt ontwikkeld. Je denkt mee over de ruimtelijke weerslag en helpt de City Deal partners de ontwerpprincipes voor ogen te houden.

Wat levert het op?
Je komt in contact met reële opgaven in de stad waar gemeenten, andere overheden en onderzoekers samen werken aan het organiseren van slim en verantwoord gebruik van data. Het staat ook vrij een eigen toepasbare tool te ontwerpen als aanvulling op de tools waar al aan gewerkt wordt. De functie is onbezoldigd.

Wat vraagt het aan tijd?
Het ontwerpkwaliteitsteam gaat op 1 januari 2021 van start en begeleidt de City Deal partners tot eind 2022. In deze periode komt het team elke 4 maanden samen voor een intervisie-sessie waarbij de diverse tools tegen het licht aan worden gehouden. Als je meedoet aan de ontwikkeling van de tools is de tijdsinzet afhankelijk van de werkgroep.

Doe je mee?

Wil jij als NVTL-lid meedenken over de slimme stad van morgen? Voorop lopen in wat digitalisering betekent voor onze leefomgeving? Stuur dan voor 15 januari 2021 een mail met een beknopte motivatie en je contactgegevens onder vermelding van City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ naar info@nvtl.nl om je aan te melden.