Selectiecommissie uitvraag T+L 2024 - NVTL

Selectiecommissie uitvraag T+L 2024

Patricia Debie

Debie & Verkuijl
Debie & Verkuijl is een gerenommeerd toonaangevend landschapsarchitectenbureau dat gespecialiseerd is in erfgoed. Het bureau, opgericht in 2000 door Paul Verkuijl en Patricia Debie, combineert haar brede cultuurhistorische kennis met een jarenlange praktijkervaring in ontwerp en uitvoering waardoor zij goed kan inspelen op actuele ontwikkelingen in de erfgoedsector. Het bedrijf werkt aan zeer diverse projecten, studies en prijsvragen door heel Nederland. Het werk omvat alle schaalniveaus en aspecten van het particuliere én publieke domein. Daarnaast is zij maatschappelijk betrokken en zet zich actief in voor kennisontwikkeling van de erfgoedsector.

Emiel Versluis & Margo van Beem

Vis à Vis Ontwerpers
Vis à Vis Ontwerpers is een bekende naam op het gebied van tuinontwerpen. Met ruim 30 jaar ervaring in zowel het particuliere segment als voor bedrijven zijn al veel projecten met succes opgeleverd. Emiel Versluis (ruimtelijk vormgever bno)ontwerpt samen met ing. Margo van Beem (tuin en landschapsinrichting en -beheer) voornamelijk moderne tuinen voor zowel particuliere woningen, villa's als voor bedrijven en projectontwikkeling. Hun portfolio laat een grote diversiteit zien van gerealiseerde projecten. Vis à Vis heeft een eigen stijl die zich door de jaren heeft ontwikkeld. Kenmerken zijn: oog voor detail, een brede kennis van planten en materialen en hun toepassing. Dit leidt tot ontwerpen met eigentijdse vormgeving en een weloverwogen beplantingsplan. De persoonlijke benadering van Vis à Vis geeft ieder project een uniek karakter.

Lars Veenboer

Veenboer Tuinarchitectuur en docent OntwerpAcademie
Lars Veenboer heeft in 2023, na zijn opleiding tot tuin- en landschapsarchitect in Wageningen en een kortstondige carrière als landschapsarchitect, zijn eigen bedrijf Veenboer tuinarchitectuur opgericht. Hij richt zich op de particuliere tuin en is gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van levendige, persoonlijke en eigentijdse stadstuinen in de regio Utrecht. Sinds 2020 werkt hij ook als docent tuin- en landschapsarchitectuur voor de Ontwerpacademie. Naast zijn werk is hij muzikant, duursporter en vader van drie dochters.

Jan Willem van Veelen

MAAK space
Jan Willem van Veelen werkt als landschapsarchitect bij MAAK spaces in Amersfoort. Hij ontwerpt vanuit de geschiedenis van een plek en zal altijd kijken hoe verhalen en relicten kunnen dienen als inspiratiebron. Door deze verhalen leesbaar te maken ontstaat er altijd een gelaagd en gegrond plan. Dit heeft hij tijdens zijn opleiding aan de Wageningen Universiteit en daarna op professioneel vlak kunnen toepassen in het ontwerpen van gedeeld erfgoed, industrieel erfgoed en landgoederen. Hij heeft een fascinatie voor tuinen, waarbij hij kijkt hoe beplanting kan bijdragen aan de leesbaarheid van een plek. Om deze beplantingsplannen nog meer kracht bij te zetten volgt hij een opleiding aan de OntwerpAcademie in Boskoop.

Jan Janse

Voorzitter selectiecommissie en bestuurslid NVTL
Jan Janse is bestuurslid van de NVTL en senior adviseur bij Staatsbosbeheer. Hij is landschapsarchitect opgeleid aan de Wageningen Universiteit en de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, Tuin- en Landschapsinrichting (master), afgestudeerd in 1996. Hij werkte aan verschillende schalen van landschapsstrategische projecten en ontwerpen. Hij werkte als tuinontwerper, werkte voor de gemeente Rotterdam als ontwerper van de buitenruimte en als landschapsspecialist en projectleider op de schaal van Nederland voor het ministerie van VROM en de Dienst Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Hij werkte voor Arcadis als ruimtelijk specialist, werkte als projectleider aan de zwakke schakels in de Nederlandse kust en verschillende ontwerpen die gerealiseerd zijn. Hij werkte aan de restauratie van historische landgoederen en parken.

Arjan Nienhuis

Secretaris selectiecommissie en medewerker NVTL
Landschapsarchitect Arjan Nienhuis is per 8 juni 2023 de kwartiermaker van NVTL. Als kwartiermaker heeft hij een sturende rol in de vereniging overstijgende projecten zoals de Stichting en het Platform Ontwerp NL en de Dag van de Ontwerpkracht. Ook levert hij inhoudelijke bijdragen aan de programmering van de NVTL. Naast dit werk is hij eigenaar van bureau Nienhuis Landschapsarchitectuur. Hij richt zich met een nieuwsgierige, creatieve en ontwerpgerichte blik op actuele, ruimtelijke vraagstukken. Deze hebben betrekking op water, klimaat, demografie, (stads)landschappen, kringlooplandbouw en energietransitie.

Peter Bennink

Redacteur T+L
Peter Bennink is vakredacteur bij Tuin+Landschap en werkt sinds 2008 bij Hortipoint. Hij is opgeleid tot vakbekwaam hovenier en schrijft onder meer over aanleg en onderhoud van particuliere tuinen en openbaar groen, gebouwgebonden groen, boomverzorging en sortiment.