Het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam - NVTL

Het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam

Foto: Kees Hummel
ma 20 september 2021

Zondag 19 september 2021 werd het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam van opdrachtgever het Nederlands Auschwitz Comité officieel geopend door koning Willem-Alexander. Het monument – naar ontwerp van Daniel Libeskind – herdenkt 102.000 Nederlandse slachtoffers (Joden, Roma en Sinti) die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Gedurende de afgelopen vijf jaar heeft NVTL-lid Rijnboutt de rol van coördinerend en uitvoerend architect vervuld bij de realisatie van dit bijzondere project.

Situatie tekening door Rijnboutt

Op zoek naar een architect met kennis van de lokale bouwpraktijk die het complexe proces zou kunnen begeleiden, werd Rijnboutt in 2016 – na een selectie door het Amerikaanse Studio Libeskind – door Jacques Grishaver van het Nederlands Auschwitz Comité gekozen. In nauwe samenwerking met Studio Libeskind heeft Rijnboutt diens ontwerp uitgewerkt binnen de Nederlandse wet- en regelgeving en de praktische kant van het uitvoeringstraject begeleid. Ook voor het landschapsontwerp en de aansluiting op de openbare ruimte werd Rijnboutt ingeschakeld. “Voor ons is het Nationaal Holocaust Namenmonument een zeer eervolle opdracht”, vertelt senior projectcoördinator Paul Beijeman. “Het monument is van grote emotionele waarde voor heel veel mensen. Het is een belangrijke plek voor de directe nabestaanden van de slachtoffers van de Holocaust. Dat wij hier een bijdrage aan hebben geleverd, daar zijn we trots op.” Het ontwerp en inpassing in de openbare ruimte Het monument bevindt zich in het voormalig Weesperplantsoen in Amsterdam, tussen de Weesperstraat en de Hoftuin van de Protestantse Diaconie. Een logische locatie, middenin het Joodse kwartier in de nabijheid van belangrijke Joodse culturele gebouwen, zoals de Portugese Synagoge en het Joods Historisch Museum.

Het ontwerp van Daniel Libeskind beslaat een niet-lineair labyrint van muren, gebouwd met 102.000 unieke bakstenen. Elke steen staat voor een individu, waarmee het monument als geheel een idee geeft van de omvang van het aantal slachtoffers van de Holocaust. Het monument draagt vier objecten van spiegelend roestvaststaal; Hebreeuwse letters לזכר die samen het woord ‘in memoriam’/ ‘in  herinnering aan’ weergeven. Dat de omgeving  en zelfs de reflectie van de omgeving wordt gereflecteerd, zorgt voor een caleidoscopisch effect. De elementen lijken los van de muren te zweven; de leegte verbeeldt de discontinuïteit van de geschiedenis. Het ziet er ogenschijnlijk simpel uit maar de muren dragen de uitkragende massieve letters van in totaal 150 ton op slechts 26 kolommen. Hoe deze constructie zich verhoudt, is ook in samenwerking met Rijnboutt uitgewerkt, terwijl Studio Libeskind het esthetische ontwerp bewaakte.

Om het monument zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen, heeft Rijnboutt gezorgd voor een zorgvuldige inpassing in de omgeving en een landschapsinrichting met duurzame, kwalitatieve materialen. “We hebben in ons ontwerp goed nagedacht over hoe we de locatie een parkachtige uitstraling kunnen geven die logisch aansluit op de Hoftuin, een prachtige groene oase van rust in de stad,” zegt senior landschapsontwerper Petrouschka Thumann.  Zo zijn de halfverharding, de acht karakteristieke solitaire bomen en de hagen  zorgvuldig uitgezocht. “Door het  landschapsontwerp sober te houden gaat alle  aandacht naar het monument”, vertelt Thumann. “Al in 2017 hebben we bij NVTL-partner Boomkwekerij Ebben acht exemplaren van de Hertengeweiboom (Gymnocladus dioica) uitgezocht en gereserveerd, een in Nederland zeldzame karakteristieke boom met een markante takkenstructuur”, vertelt Thumann.

Complex proces
Aan het realiseren van het Nationaal Holocaust Namenmonument ging een complex proces vooraf dat vijf jaar duurde. Tal van externe adviseurs waren betrokken, zoals de constructeur, metselwerkspecialist, rvs specialist en het restauratiebouwbedrijf. Rijnboutt was de tekenpen van alle betrokken partijen en begeleidde het uitvoeringstraject. Bij elke verandering of toevoeging – van stenen tot lampen en hekken – en bij elke kleine hindernis in het proces, werden de tekeningen bijgewerkt. Door middel van 3D-modellen en detailtekeningen werden de consequenties in beeld gebracht die Studio Libeskind vervolgens visualiseerde in ontwerptekeningen om zo tot de beste oplossing te komen. Zo was er wekelijks contact tussen ons en Studio Libeskind om te zorgen dat we zo dicht mogelijk bij de essentie van het ontwerp bleven. Het Nationaal Holocaust Namenmonument vormt nu het meest actuele tastbare archief van de Nederlandse slachtoffers van de Holocaust; achter elke naam schuilt een omgekomen persoon die eindelijk een plek ter nagedachtenis heeft gekregen. “Vergeten zijn ze niet en nooit zullen ze vergeten worden”, aldus Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité.

Rijnboutt schreef drie verdiepende artikelen over het proces, de technische realisatie en over het ontwerp en de samenwerking met Libeskind:

Op weg naar het Nationaal Holocaust Namenmonument I – Het proces
Op weg naar het Nationaal Holocaust Namenmonument II – De technische realisatie
Op weg naar het Nationaal Holocaust Namenmonument III – Het ontwerp en de samenwerking

Foto: Kees Hummel