NVTL Awards 2024 - NVTL

NVTL Awards 2024

NVTL Awards

Tijdens het feest ter ere van ons 100-jarig jubileum in 2022 zijn de eerste NVTL Awards uitgereikt. Het uitreiken van de Awards is vanaf 2022 een jaarlijks event. De nominaties voor de eerste Awards zijn gekozen door het bestuur, zoals dat ook gebruikelijk was bij de NVTL-Trofee. Vanaf 2023 worden de Awards breder opgezet met zelf in te sturen projecten door de vakwereld en het aanstellen van een brede, jaarlijks wisselende vakjury.

In het verleden is, onregelmatig, de NVTL-Trofee uitgereikt aan “personen of instanties die een zeer speciale bijdrage hebben  geleverd aan de verbetering van het niveau van de beroepsuitoefening”.

De winnaars van de NVTL-Trofee waren: Stichting Nederland Nu als Ontwerp (1987), Ontwerpteam ‘Plan Ooievaar’ (1990), Stichting Artivisual Landscapes (1992), Bureau B+B (1997), Carla Oldenburger (2001), Harry Harsema (2005) en gemeente Apeldoorn (2008).

De winnaars van de NVTL Awards 2022 waren:
– NVTL Award ‘Studie’: “NL 2120 een natuurlijker toekomst voor Nederland in 2120” door de WUR.
– NVTL Award ‘Talent’: Nina Ravestein van PAD landscape en Ziega van den Berk.

De winnaars van de NVTL Awards 2023 zie je onderaan deze pagina.

DOEL

De NVTL Awards hebben als doel de tuin- en  landschapsarchitectuur en ontwerp in de breedte te stimuleren, Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten en ontwerpers erkenning te geven voor hun werk en talent een podium te bieden. De winnaars van de awards werken met hun ontwerpen, zowel op kleine als op grote schaal, bij aan het aanpakken van zowel nationale als internationale uitdagingen. Hierdoor leveren ze een substantiële bijdrage aan het maatschappelijke debat en geven ze een krachtige impuls aan de vooruitgang van het vakgebied. De NVTL Awards dienen als middel om positieve publiciteit te genereren voor zowel het vakgebied als voor de individuele ontwerpers en hun ontwerpen.

CATEGORIEËN

De NVTL Award ‘Uitgevoerd Landschapsontwerp’ wordt uitgereikt aan personen of instanties die een beeldbepalend en vernieuwend landschap hebben ontworpen. Het ontwerp draagt bij aan de professionalisering en uitoefening van het vakgebied landschapsarchitectuur.

Criteria
– Het ontwerp dient maximaal 5 jaar geleden uitgevoerd te zijn.

De NVTL Award ‘Uitgevoerd Tuinontwerp’ wordt uitgereikt aan personen of instanties die een beeldbepalende en vernieuwende tuin hebben ontworpen. Het ontwerp draagt bij aan de professionalisering en uitoefening van het vakgebied tuinarchitectuur. 

Criteria
– Het ontwerp dient maximaal 5 jaar geleden uitgevoerd te zijn;
– Het dient om een particuliere tuin te gaan.

De NVTL Award ‘Studie’ wordt uitgereikt aan personen en instanties die in 2023 op een beeldbepalende manier een bijdrage hebben geleverd aan de verdere professionalisering en uitoefening van het vakgebied tuin- en landschapsarchitectuur en ontwerp. In aanmerking komt ontwerpend onderzoek, dat op visionaire manier een antwoord geeft op de grote uitdagingen waarvoor we staan.

Criteria
– De studie dient in 2023 gepubliceerd te zijn.

De NVTL Award ‘Talent’ wordt uitgereikt aan een persoon op basis van een onderscheidend portfolio en cv, bestaande uit ontwerpen en/of studies voor tuin en landschap. De Award heeft tot doel nieuw talent te stimuleren, vernieuwende perspectieven of inzichten te waarderen en aandacht te geven.

Val je zelf niet onder deze categorie, maar ken je wel iemand met uitzonderlijk talent? Breng diegene dan op de hoogte van de NVTL Awards 2024 en nodig uit om deel te nemen aan deze specifieke categorie! Of mail de naam naar info@nvtl.nl en wij nemen contact met diegene op.

Criteria
– De persoon is maximaal 35 jaar oud of eigenaar van een start-up van maximaal 5 jaar oud;
– De toekenning is op persoonlijke titel aan de hand van cv + portfolio van maximaal 3 projecten die niet ouder zijn dan 5 jaar;
– Projecten die door de inzender onder de vlag van een bureau of instantie ontworpen zijn, moeten duidelijk zichtbaar aan de inzender kunnen worden toegeschreven. Er dient daarom bij de projecten vermeld te worden welke rol de inzender heeft gespeeld. 

JURY

De onafhankelijke jury voor de NVTL Awards bestaat uit onafhankelijke juryleden. De juryleden jureren slechts één editie. De jury is in 2024 als volgt samengesteld:

Johan Snel

Juryvoorzitter
Johan heeft is stedenbouwkundige en als team manager verantwoordelijk voor het Concepts team binnen AM. Hij heeft veel ervaring met complexe (stedelijke) gebiedsontwikkelingen en het sturen van creatieve processen. Hij werkt daarbij veel samen met publieke en private partijen in de begin fase van projecten. Naast zijn rol bij AM zit Johan in het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Tuin en Landschapsarchitecten (NVTL) en is hij op diverse plekken actief in het onderwijs.

Stijn van de Ven

Jurylid
Stijn van de Ven is masterstudent aan de Wageningen Universiteit, bestuurslid van NVTL en verantwoordelijk voor Young NVTL. In de vakvereniging zet hij zich in om young professionals en studenten in het vakgebied een stem te geven. Young NVTL is daarbij zijn netwerk en podium. Als jurylid moedigt hij jong professionals aan om werk in te sturen en zegt daarbij: ‘wij/jullie zijn de ontwerpers van de toekomst!’. Hoe kijkt de jong professional tegen zowel de tuin als het landschap aan, en hoe schetsen zij een toekomstperspectief op zowel lokale als regionale schaal? Stijn kijkt uit naar alle visies en projecten die het jonge talent zal insturen. Of dit nou kritisch, radicaal, sober of positief is. ‘Laat je stem horen, ik kijk er met plezier naar uit!’, aldus Stijn.

Willemijn van Manen

Jurylid
Willemijn van Manen is Landschapsarchitect bij bureau ZUS in Rotterdam. Ze studeerde Urban Design aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (2012), waarna zij haar Master Landschapsarchitectuur heeft afgerond op de Academie van Bouwkunst in Amsterdam (2018). Tijdens haar afstudeerproject “Ruimte voor Niks” heeft Willemijn zich verdiept in de waarde van een eeuwenoude landschapservaring binnen de samenleving van nu. Hierin heeft ze gezocht naar kenmerken van het sublieme landschap en toepassingsmogelijkheden in onze maatschappij. Conclusie? Iets meer ’terror’ is goed voor ons. Inmiddels geeft Willemijn les op de Academie van Bouwkunst, waarbij zij zich met name richt op het narratief van projecten en analyse-oefeningen. Ook bij ZUS ligt haar focus op het vertellen en verbeelden van verhalen. Scenario-denken is een rode draad in veel projecten. Als Projectleider houdt ze zich bezig met diverse opdrachten onder de noemer Delta Plan X, waarbij de X staat voor het onbekende. Willemijn is coach van afstudeerstudenten van de Master Landschapsarchitectuur in Wageningen, daarnaast begeleidt ze een aantal afstudeerstudenten van de Academie van Bouwkunst in hun afstudeercommissies. In haar vrije tijd werkt Willemijn samen met Kim Kool aan sociale vraagstukken onder de naam Studio KIWI. Studio KIWI was een van de vier genomineerden voor de Prix de Rome 2022 ‘Healing Sites’ met het project Grounds of [in]justice.

Chantel van Beurden

Jurylid
Chantel van Beurden is werkzaam als tuin- en landschapsontwerper en als docent tuinarchitectuur en Toegepaste beplantingsleer aan de Ontwerp Academie te Boskoop. Afgestudeerd aan de Academie van Beeldende Kunsten te Utrecht en Van Hall Larenstein te Velp beweegt ze zich al jaren tussen de kunst- en ontwerpwereld. Aanvankelijk als ontwerper bij De Efteling, later als zelfstandig tuin- en landschapsontwerper voor gemeentes en als ontwerper en begeleider van klimaatateliers en workshops bij Atelier GROENBLAUW. Als docent Tuinarchitectuur en Toegepaste beplantingsleer stimuleert en inspireert ze studenten om met creativiteit en een onderzoekende geest klimaatbestendig en biodivers te ontwerpen.

Hanna Prinssen

Jurylid
Hanna Prinssen is landschapsarchitect en gestart met haar eigen ontwerp- onderzoeksstudio waarbij ze zich wil focussen op de vraag; hoe kunnen we meebewegen met het bewegende? Ze is in 2015 afgestudeerd aan de opleiding tuin- en landschapsinrichting aan de Hogeschool Van Hall Larenstein, waarna ze in 2020 de master landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst heeft afgerond. Met haar afstudeerproject ‘A Fire Scape’ heeft ze diverse prijzen gewonnen, waaronder de Archiprix-prijs en de NVTL Award 2023 'Talent'. Ze heeft gewerkt bij Arcadis landschapsarchitectuur en stedenbouw, werkte als curator aan de tentoonstelling FUTURE GENERATION op de Internationale Architectuur Biënnale in Rotterdam en geeft les aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.

Bertram de Rooij

Jurylid
Bertram de Rooij is teamleider Regionale Ontwikkeling en Ruimtegebruik en senior onderzoeker bij Wageningen Environmental Research (Wageningen University & Research). Sinds zijn afstuderen in Wageningen in 2001 -met bijvakken stedenbouw aan de TU in Eindhoven, heeft hij een brede basis en expertise opgebouwd als landschapsarchitect. De eerste jaren was hij actief bij verschillende ontwerpbureaus, waarna hij bijna 10 jaar lang hoofdontwerper Regio Zuid was bij de voormalige Dienst Landelijk Gebied (DLG). Sinds 2014 heeft hij de stap gemaakt naar toegepast onderzoek met een focus op regionale ontwikkeling, klimaatadaptatie en transities met een systemische, integrale en interdisciplinaire blik. Bertram is mede-auteur van Een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120 (NL2120) en de Mansholtlezing 2023 Imagining a nature based future for Europe in 2120. Hij is betrokken bij diverse nationale en internationale (toegepaste) onderzoeksprojecten, onder meer in het kader van de EU Mission on Climate Adaptation. Zijn afstudeerwerk werd genomineerd voor de Archiprix 2001 en hij won samen met OKRA de Green Cube -Russian National Award on landscape architecture in 2011. Recent werd zijn werk met het ontwerp- en onderzoeksteam NL2120 bekroond met de NVTL Award 2022 en de WUR Impact Award 2023. De NVTL Awards hebben als doel om het vak in breedte te stimuleren, een podium te bieden en ontwikkelingen verder aan te moedigen, juist in een tijd waarin het vak en het werk van de landschapsarchitect van grote betekenis kan zijn. Bertram zal de inzendingen/nominaties dan ook vooral in het licht van deze bredere maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen bezien.

Jurering

De evaluatie van de ingezonden projecten door de jury verloopt in twee fasen. In de eerste fase bespreekt de jury alle ontvangen plannen en stelt op basis daarvan voor elke categorie een top vijf samen. In de tweede fase komt de jury opnieuw bijeen om drie nominaties te selecteren voor elke categorie. Deze genomineerden worden publiekelijk bekendgemaakt, en de uiteindelijke winnaars worden tijdens een officiële uitreiking aangekondigd.

Spelregels

  • Er is een limiet aan het aantal inzendingen; maximaal 2 projecten per inzender.
  • NVTL heeft het recht op eigen wijze gebruik te maken van en bekendheid te geven aan het voor NVTL Awards ingezonden materiaal, zonder dat hier een vergoeding of prestatie tegenover staat. Door akkoord te gaan met de spelregels wordt NVTL door de deelnemer gevrijwaard van eventuele aanspraken van derden (incl. auteursrechten e.d.).
  • Projecten kunnen maar één keer worden ingezonden, ook als er meerdere ontwerpers aan hebben gewerkt.
  • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
  • De ingezonden documenten (PDF’s met tekst en foto’s) dienen voor zich te spreken en niet uit te nodigen voor verder onderzoek door de jury.
  • In alle gevallen waarin deze spelregels niet wordt voorzien, beslist de jury.

DEELNAME

Tuin- en landschapsarchitecten en ontwerpers, ontwerpbureaus, ingenieursbureaus en overheden kunnen hun project(en) insturen. Uitgesloten van deelname in 2024 zijn projecten van de juryleden en hun eventuele bureaus.

Wat win je?
De NVTL Award bestaat uit een award en een publicatie in Blauwe Kamer.
De winnaar in de categorie ‘Talent’ wint daarnaast ook een tegoedbon van €800 voor een cursus bij Naturio, OntwerpAcademie, Ruyteninstituut of Ries Meertens, Coaching Creative Companies.

Kosten voor inzending
Voor NVTL-leden is deelname gratis. Voor niet NVTL-leden kost de deelname 100 euro, voor niet NVTL-leden jonger dan 30 jaar bedraagt het inschrijvingsgeld 50 euro.

Ben je nog geen lid, maar wil je wel lid worden voordat je jouw project(en) inzendt? Studenten zijn al vanaf €15,50 per jaar lid. Bekijk hier de mogelijke lidmaatschappen.

Tijdspad
– Deadline voor inzending: 1 mei 2024 12:00 uur
– Bekendmaking genomineerden: eind juni 2024
– Uitreiking: oktober 2024

WINNAARS NVTL AWARDS 2023

Op 12 mei reikte de NVTL in Utrecht de NVTL Awards 2023 uit. De prijs in de categorie Uitgevoerd Plan was voor Coolhaven in Rotterdam van Juurlink [+] Geluk Stedenbouw en Landschap. In de categorie Studie ging de Award naar Bureau B+B Stedenbouw en Landschapsarchitectuur voor hun studie Aquabattery Recharged. Met A Fire Scape won Hanna Prinssen de NVTL Award in de categorie Talent. De winnaars ontvingen de prijzen tijdens het slotevenement van het 100-jarige jubileum van de Koninklijke NVTL.

Dit jaar beoordeelde de jury onder voorzitterschap van NVTL-bestuurslid Jan Janse de inzendingen voor de drie NVTL Awards op presentatie, originaliteit, complexiteit, vernieuwing en kwaliteit.

Nieuw park aan de Coolhaven
In de categorie Uitgevoerd plan verleende de jury de NVTL Award aan Coolhaven in Rotterdam van Juurlink [+] Geluk. De jury noemde het plan vernieuwend door de schaal en prees de overgang van privé naar openbaar, de zorgvuldige detaillering, de hoge dichtheid, de omgang met maat en schaal en het gebruik van groen in het project.

Coolhaven is opgezet als een dorp met een grootstedelijk karakter, een stedelijk milieu met een hoge dichtheid en een kleine korrel, opgebouwd uit compacte bouwvolumes. De opzet met stegen en pleinen biedt de ruimtelijke basis om met bomen, meerstammigen, klimplanten en veel groenvakken op een retentiedak een aangenaam micromilieu te maken. Dankzij het retentiedak kon een overdaad aan beplanting langs en aan de gevels, tussen de gebouwen en op de dakterrassen worden gerealiseerd. Met uiteenlopende functies in de plint, publiek toegankelijke pleintjes en straten, een verbindend park en een voetgangersbrug naar het Erasmus MC, bindt het plan een aantal stukken stad samen. Het nieuwe park slaat een brug tussen de Heemraadssingel en Het Park. Hiervoor is een bestaande stedelijke ontsluitingsweg getransformeerd.

Coolhaven, Rotterdam – Juurlink [+] Geluk
Sponslandschap
In de categorie Studie ging de NVTL Award 2023 naar Aquabattery Recharged. De jury prees de inzending van Bureau B+B als een aansprekend ontwerp met zeer fraaie visualisaties: “Deze beelden hebben veel weg van moderne versies van Hollandse meesters en geven de totale inzending een uniek karakter. De zeer goede uitwerking van concept naar uitwerking bezorgt deze studie een verdiende eerste plaats.” De heldere uitleg van de ‘aquabattterij’ en de landschappelijke doorsnedes die de inzending verrijken maken het geheel compleet, meent de jury: “Het is bereikbaar qua ontwerp.”

Met Aquabattery Recharged presenteert Bureau B+B een oplossing voor de huidige disbalans tussen neerslagoverschot en -tekort in de Hunzevallei. Hier moet genoeg zoet water geborgen worden om veenoxidatie tegen te gaan, om dertig procent meer drinkwater te winnen en om zoet water te kunnen exporteren naar omringende gebieden.

In de studie van Bureau B+B wordt het stroomdal van de Hunze getransformeerd tot een sponslandschap dat optimaal gebruik maakt van de aanvoer van zoet kwelwater van het hogergelegen Drents Plateau. In de natte wintermaanden laadt het landschap als een batterij op. Dat zorgt in de droge zomermaanden voor voldoende drinkwater en bevordert de ontwikkeling van veennatuur. De afhankelijkheid van wateraanvoer vanuit het IJsselmeer, in de toekomst almaar onzekerder, verdwijnt.

Een sponslandschap biedt perspectief voor veel opgaven, aldus Bureau B+B. Het gaat bodemdaling tegen en legt CO2 vast in nieuwe bossen. Een gegarandeerde zoetwatervoorziening kan als vliegwiel werken voor de landbouwtransitie in de naastgelegen veenkoloniën.

Aquabattery Recharged – Bureau B+B

Leven met vuur
Met A Fire Scape won Hanna Prinssen de NVTL Award in de categorie Talent. De jury kende de prijs aan Prinssen toe vanwege de avontuurlijke en erg originele benadering van de omgang met het landschap, die actueel is en complex: “In de fraaie en intrigerende presentatie van hoge kwaliteit is bijna vanaf nul onderzoek gedaan en het concept is geworteld in de geschiedenis.”

Volgens Prinssen zal brand in de toekomst door de klimaatverandering een prominenter onderdeel van het landschap worden – ook in Nederland. Landschapsarchitecten spelen een belangrijke rol bij het ontwerpen van nieuwe veerkrachtige landschappen en het voorbereiden van de samenleving op een leven met vuur. Prinssen: “Zouden we niet op een meer strategisch niveau moeten nadenken over de verschillende brandbare landschappen van Nederland? De vegetatie is één knop waar we aan kunnen draaien, maar we moeten ook kijken naar andere componenten op een grotere schaal. Zouden we niet ruimte moeten gaan maken voor droogte en […] vuur in de drogere periodes van ons landschap?”

A Fire Scape – Hanna Prinssen

Eervolle vermeldingen
De jury kende drie inzendingen een eervolle vermelding toe: Terp fan de Takomst in de kwelders bij het Friese Blije van het Rotterdamse bureau Observatorium, Vestdijk Eindhoven van wUrck en Visions of the Future at Floriade van Stefano Marinaz.

Terp fan de Takomst – Observatorium
Vestdijk Eindhoven – wUrck
Visions of the Future @ Floriade – Stefano Marinaz

Vakjury 2023
De vakjury van de NVTL Awards bestond in 2023 uit Jan Janse (bestuurslid NVTL), Ziega van den Berk (winnaar NVTL Talent Award 2022), Toon Ebben (Boomkwekerij Ebben), Steffen Nijhuis (TU Delft) en Peter Veenstra (LOLA Landscape Architects).