NVTL Awards 2024 - NVTL

NVTL Awards 2024

Genomineerden NVTL Awards 2024 bekend!

De genomineerden voor de NVTL Awards 2024 zijn bekend! De jury heeft na uitvoerig beraad de 40 inzendingen teruggebracht naar de nominaties per categorie.

De jury, bestaande uit Johan Snel (AM en juryvoorzitter), Stijn van de Ven (Young NVTL), Willemijn van Manen (ZUS), Chantel van Beurden (OntwerpAcademie), Hanna Prinssen (Hanna Prinssen Landscape Architecture) en Bertram de Rooij (WUR), is zeer onder de indruk van de kwaliteit en variëteit aan inzendingen. De inzendingen benadrukken de brede reikwijdte van ons vakgebied. Dank aan alle inzenders en gefeliciteerd aan de genomineerden!

Genomineerden categorie ‘Uitgevoerd Landschapsontwerp’

BURO LUBBERS met Innovatief watersysteem in Eindhoven
BURO LUBBERS heeft in Eindhoven is een afwateringssysteem gerealiseerd, voor opdrachtgever woningstichting Trudo en GGzE, dat een voorbeeld is voor de manier waarop de maatschappelijk uitdagende wateropgave integraal, plan overstijgend en met meerdere partijen ontworpen kan worden. Over de gebieden Celsius, Vredeoord en Grote Beek is één samenhangend systeem ontworpen, geïntegreerd in architectuur en landschap. Met inzet van diverse technieken.

HOSPER met Wieringermeer Viskringloop
HOSPER landschapsarchitectuur heeft, in samenwerking met kunstenaar Pé Okx en ecoloog Cor ten Haaf in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de Wieringermeer Viskringloop ontworpen. Het is een paai- en opgroeiplaats voor vis. In het ontwerp zijn landschapsarchitectuur, kunst en ecologie vanaf het begin volledig verweven. Dit heeft gezorgd voor een unieke habitat voor vissen én een eigentijds ‘landmark’, passend bij het in cultuur gebrachte karakter van de Wieringermeerpolder.

Gemeente Rotterdam met Eiland van Brienenoord Rotterdam
Gemeente Rotterdam ontwierp het 21 hectare grote Eiland van Brienenoord. Het gebied moest natuurlijker en beter bereikbaar worden, met een mooiere inrichting. De ontwerpers vertaalden deze opdracht onder meer in natuurvriendelijke oevers en nieuwe bruggen. Het Maaspoint Waterwoud is  door H+N+S Landschapsarchitecten i.s.m. NEXT architecten ontworpen. Stenen en asfalt zijn vervangen door een dynamische deltanatuur, die mede wordt gevormd do Stenen en asfalt zijn vervangen door een dynamische deltanatuur, die mede wordt gevormd door de werking van de getijden, die de bezoekers van het eiland nu veel beter kunnen ervaren.

Innovatief watersysteem in Eindhoven

Wieringermeer Viskringloop

Eiland van Brienenoord Rotterdam

Genomineerden categorie ‘Uitgevoerd Tuinontwerp’

Arcadis Nederland met Tuinen Torens Wonderwoods
Voor één van de ontwikkelingen in het stationsgebied Utrecht, het project Wonderwoods, maakte Arcadis Nederland het landschappelijke ontwerp. Het plan omvat twee torens van 90 en 70 meter hoog waarin plaats is voor wonen, werken, ontspanning en vermaak. ’Natuur’ en ‘stenen’ worden hier op unieke wijze met elkaar verweven. De hoogste toren – ontworpen door architect Stefano Boeri, is een verticaal bos met beplanting op de balkons en aan de gevel. De toren van MVSA Architects heeft kenmerkende rondingen, diverse daktuinen en veel groen aan de binnenkant.

KruitKok Landschapsarchitecten met Inrichtingsplan BIC fase 1
Het ontwerp van het BIC is de eerste fase van een bedrijfscampus in een Kempisch landschap voor de high tech industrie. De campus straalt innovatie uit, is een belangrijk biodivers gebied maar ook een prettige werkomgeving aan de rand van Eindhoven. De bestaande structuren zijn gehandhaafd en hergebruikt in de duurzame inrichting. Rondom het bedrijfsgebouw is een prairieborder voorgesteld die aansluit op de kleurstelling van het gebouw, en waarin allerlei ontmoetingsplekken en werk- en ontspanningsruimten gerealiseerd zijn. In de buitenruimte wordt op een ontspannen en natuurlijke manier het regenwater vastgehouden en grijs water gefilterd.

Jeroen Hamers met Landschappelijke tuin aan de Vecht
Op deze prachtige plek aan de Vecht is een natuurlijke tuin ontworpen en aangelegd voor een woonark. De drijvende woning is energieneutraal. Het doel van het tuinontwerp is het herstellen van de verbinding tussen woning, tuin en landschap. Zo zijn zeldzame, inheemse plantensoorten gebruikt, en zijn natuurlijke rietoevers aangelegd.

H+N+S met De Hooge Riet Ermelo
Voormalig GGZ-terrein De Hooge Riet ligt midden in Ermelo, ingeklemd tussen NS station en dorpshart. Het zorgcomplex, begin 20e eeuw ontworpen door architect E.J. Rothuizen, is bij bijna elke inwoner van Ermelo wel bekend. Eigenaar GGz Centraal heeft het terrein via een biedingsprocedure verkocht aan ontwikkelaar Heijmans. Om het rijksmonumentale gebouwencomplex en de bijbehorende historische parkaanleg ontworpen door tuinarchitect Vroom voor de toekomst te kunnen behouden was duurzame herbestemming nodig. Het karakteristieke complex is voor het dorp behouden door het te transformeren tot wooncomplex. Daarnaast was ook wat nieuwbouw noodzakelijk om het totale project financieel haalbaar te maken. Voor de vernieuwing is het stedenbouwkundig plan opgesteld door H+N+S, eerst in samenwerking met De Zwarte Hond, later met Diederendirrix Architecten (nieuwbouw) en Hylkema Erfgoed (oudbouw). H+N+S tekende ook het ontwerp voor de park- en tuinaanleg, i.s.m. Jacqueline v/d Kloet.

Tuinen Torens Wonderwoods

Inrichtingsplan BIC fase 1

Landschappelijke tuin aan de Vecht

De Hooge Riet Ermelo, foto: © Siebe Swart

Genomineerden categorie ‘Studie’

Strootman Landschapsarchitecten met Nederland Veganland
Stel iedereen eet plantaardig en de import van veevoer komt tot stilstand, wat zou dat voor ons land betekenen? Strootman Landschapsarchitecten onderzocht dit samen met de Universiteit Leiden. De Van Eesteren-Fluck en Van Lohuizen Stichting selecteerde het onderzoeksvoorstel uit een groot aantal inzendingen en financierde het. Centrale thema’s in het ontwerpende onderzoek zijn klimaatrechtvaardigheid en ruimtegebruik. Het is een denkoefening – geen plan. Het onderzoek laat zien dat minder vlees en zuivel veel oplevert. Namelijk meer ruimte voor natuur, ontspanning, klimaat, biodiversiteit, en meer rechtvaardigheid. Het ruimtevraagstuk, in Nederland zo pregnant, blijkt gekoppeld te zijn aan onze keuzes voor dieet en productiemethoden.

PosadMaxwan met Natuurkrachtig Hart van de Stad Almere – ontwikkelvisie 2040
In 2040 is de kern van Almere stedelijker, levendiger en groener. PosadMaxwan en Felixx heeft de ontwikkelvisie voor het Hart van de Stad gerealiseerd in opdracht van de gemeente. Verdichting wordt ingezet voor vergroening. De Nature Based Solutions-systematiek verbindt programmatische agenda’s met de ecologische basis van Almere. De bijzondere ligging rondom een groot open water, samen met een netwerk van singels en parken, creëert een uniek stadslandschap voor wonen, werken, leren en recreëren. 

Jacob Saul Heydorn Gorski met Burnt: a tale of three fires
Jacob Saul Heydorn Gorski onderzocht hoe het omarmen van natuurbranden de veerkracht kan herstellen en nieuwe culturele verbindingen kan creëren tussen een landschap en zijn bewoners. Het put uit de fascinatie voor landschap en vuur uit de kindertijd van de ontwerper en is geïnspireerd op een Nederlandse houding ten opzichte van een andere natuurlijke bedreiging: water. Het project richt zich op het bergstadje Red Feather Lakes in de Amerikaanse staat Colorado om de dominante verhalen over natuurbranden ter discussie te stellen en een nieuwe weg voorwaarts te bieden.

Nederland Veganland

Natuurkrachtig Hart van de Stad Almere – ontwikkelvisie 2040

Burnt: a tale of three fires

Genomineerden categorie 'Talent’

Rex van Beijsterveldt
Rex van Beijsterveldt is in 2023 afgestudeerd met het project Water gedreven – een ademend rivierenlandschap aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam. Zijn ontwerpend onderzoek pleit voor een radicale transitie in het Nederlandse rivierengebied, naar een grootschalig en intelligent watersysteem waarin overtollig regen- en rivierwater kan worden opgevangen en benut in perioden van droogte met als resultaat een ademend landschap dat geeft en neemt, aangedreven door een vernieuwde innovatieve watermachine. Rex is momenteel werkzaam bij DELVA Landscape Architecture & Urbanism.

Jacob Saul Heydorn Gorski
Jacob Saul Heydorn Gorski is in 2022 afgestudeerd met het project Burnt: a tale of three fires aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam. Jacob is een Duits-Amerikaanse landschapsarchitect met een achtergrond in psychologie en kunstgeschiedenis. Hij is geïnteresseerd in de zintuigelijke en verhalen kracht van het landschap. Jacob werkt momenteel voor de gemeente Amsterdam.

Rex van Beijsterveldt

Jacob Saul Heydorn Gorski

Vervolg

In september gaat de jury de uitgevoerde ontwerpen bezoeken om de projecten met eigen ogen te bekijken en in gesprek te gaan met de ontwerpers. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het najaar (datum volgt) maken we de winnaars bekend.

Over de NVTL Awards

De NVTL Awards hebben als doel de tuin- en  landschapsarchitectuur en ontwerp in de breedte te stimuleren, Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten en ontwerpers erkenning te geven voor hun werk en talent een podium te bieden. De winnaars van de awards werken met hun ontwerpen, zowel op kleine als op grote schaal, bij aan het aanpakken van zowel nationale als internationale uitdagingen. Hierdoor leveren ze een substantiële bijdrage aan het maatschappelijke debat en geven ze een krachtige impuls aan de vooruitgang van het vakgebied. De NVTL Awards dienen als middel om positieve publiciteit te genereren voor zowel het vakgebied als voor de individuele ontwerpers en hun ontwerpen.

Tijdens het feest ter ere van ons 100-jarig jubileum in 2022 zijn de eerste NVTL Awards uitgereikt. Het uitreiken van de Awards is vanaf 2022 een jaarlijks event. De nominaties voor de eerste Awards zijn gekozen door het bestuur, zoals dat ook gebruikelijk was bij de NVTL-Trofee. Vanaf 2023 worden de Awards breder opgezet met zelf in te sturen projecten door de vakwereld en het aanstellen van een brede, jaarlijks wisselende vakjury.

In het verleden is, onregelmatig, de NVTL-Trofee uitgereikt aan “personen of instanties die een zeer speciale bijdrage hebben  geleverd aan de verbetering van het niveau van de beroepsuitoefening”.

De winnaars van de NVTL-Trofee waren: Stichting Nederland Nu als Ontwerp (1987), Ontwerpteam ‘Plan Ooievaar’ (1990), Stichting Artivisual Landscapes (1992), Bureau B+B (1997), Carla Oldenburger (2001), Harry Harsema (2005) en gemeente Apeldoorn (2008).

De winnaars van de NVTL Awards 2022.
De winnaars van de NVTL Awards 2023.

CATEGORIEËN

De NVTL Award ‘Uitgevoerd Landschapsontwerp’ wordt uitgereikt aan personen of instanties die een beeldbepalend en vernieuwend landschap hebben ontworpen. Het ontwerp draagt bij aan de professionalisering en uitoefening van het vakgebied landschapsarchitectuur.

Criteria
– Het ontwerp dient maximaal 5 jaar geleden uitgevoerd te zijn.

De NVTL Award ‘Uitgevoerd Tuinontwerp’ wordt uitgereikt aan personen of instanties die een beeldbepalende en vernieuwende tuin hebben ontworpen. Het ontwerp draagt bij aan de professionalisering en uitoefening van het vakgebied tuinarchitectuur. 

Criteria
– Het ontwerp dient maximaal 5 jaar geleden uitgevoerd te zijn;

De NVTL Award ‘Studie’ wordt uitgereikt aan personen en instanties die in 2023 op een beeldbepalende manier een bijdrage hebben geleverd aan de verdere professionalisering en uitoefening van het vakgebied tuin- en landschapsarchitectuur en ontwerp. In aanmerking komt ontwerpend onderzoek, dat op visionaire manier een antwoord geeft op de grote uitdagingen waarvoor we staan.

Criteria
– De studie dient in 2023 gepubliceerd te zijn.

De NVTL Award ‘Talent’ wordt uitgereikt aan een persoon op basis van een onderscheidend portfolio en cv, bestaande uit ontwerpen en/of studies voor tuin en landschap. De Award heeft tot doel nieuw talent te stimuleren, vernieuwende perspectieven of inzichten te waarderen en aandacht te geven.

Criteria
– De persoon is maximaal 35 jaar oud of eigenaar van een start-up van maximaal 5 jaar oud;
– De toekenning is op persoonlijke titel aan de hand van cv + portfolio van maximaal 3 projecten die niet ouder zijn dan 5 jaar;
– Projecten die door de inzender onder de vlag van een bureau of instantie ontworpen zijn, moeten duidelijk zichtbaar aan de inzender kunnen worden toegeschreven. Er dient daarom bij de projecten vermeld te worden welke rol de inzender heeft gespeeld. 

JURY

De jury voor de NVTL Awards bestaat uit onafhankelijke juryleden. De juryleden jureren slechts één editie. De jury is in 2024 als volgt samengesteld:

Johan Snel

Juryvoorzitter
Johan heeft is stedenbouwkundige en als team manager verantwoordelijk voor het Concepts team binnen AM. Hij heeft veel ervaring met complexe (stedelijke) gebiedsontwikkelingen en het sturen van creatieve processen. Hij werkt daarbij veel samen met publieke en private partijen in de begin fase van projecten. Naast zijn rol bij AM zit Johan in het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Tuin en Landschapsarchitecten (NVTL) en is hij op diverse plekken actief in het onderwijs.

Stijn van de Ven

Jurylid
Stijn van de Ven is masterstudent aan de Wageningen Universiteit, bestuurslid van NVTL en verantwoordelijk voor Young NVTL. In de vakvereniging zet hij zich in om young professionals en studenten in het vakgebied een stem te geven. Young NVTL is daarbij zijn netwerk en podium. Als jurylid moedigt hij jong professionals aan om werk in te sturen en zegt daarbij: ‘wij/jullie zijn de ontwerpers van de toekomst!’. Hoe kijkt de jong professional tegen zowel de tuin als het landschap aan, en hoe schetsen zij een toekomstperspectief op zowel lokale als regionale schaal? Stijn kijkt uit naar alle visies en projecten die het jonge talent zal insturen. Of dit nou kritisch, radicaal, sober of positief is. ‘Laat je stem horen, ik kijk er met plezier naar uit!’, aldus Stijn.

Willemijn van Manen

Jurylid
Willemijn van Manen is Landschapsarchitect bij bureau ZUS in Rotterdam. Ze studeerde Urban Design aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (2012), waarna zij haar Master Landschapsarchitectuur heeft afgerond op de Academie van Bouwkunst in Amsterdam (2018). Tijdens haar afstudeerproject “Ruimte voor Niks” heeft Willemijn zich verdiept in de waarde van een eeuwenoude landschapservaring binnen de samenleving van nu. Hierin heeft ze gezocht naar kenmerken van het sublieme landschap en toepassingsmogelijkheden in onze maatschappij. Conclusie? Iets meer ’terror’ is goed voor ons. Inmiddels geeft Willemijn les op de Academie van Bouwkunst, waarbij zij zich met name richt op het narratief van projecten en analyse-oefeningen. Ook bij ZUS ligt haar focus op het vertellen en verbeelden van verhalen. Scenario-denken is een rode draad in veel projecten. Als Projectleider houdt ze zich bezig met diverse opdrachten onder de noemer Delta Plan X, waarbij de X staat voor het onbekende. Willemijn is coach van afstudeerstudenten van de Master Landschapsarchitectuur in Wageningen, daarnaast begeleidt ze een aantal afstudeerstudenten van de Academie van Bouwkunst in hun afstudeercommissies. In haar vrije tijd werkt Willemijn samen met Kim Kool aan sociale vraagstukken onder de naam Studio KIWI. Studio KIWI was een van de vier genomineerden voor de Prix de Rome 2022 ‘Healing Sites’ met het project Grounds of [in]justice.

Chantel van Beurden

Jurylid
Chantel van Beurden is werkzaam als tuin- en landschapsontwerper en als docent tuinarchitectuur en Toegepaste beplantingsleer aan de Ontwerp Academie te Boskoop. Afgestudeerd aan de Academie van Beeldende Kunsten te Utrecht en Van Hall Larenstein te Velp beweegt ze zich al jaren tussen de kunst- en ontwerpwereld. Aanvankelijk als ontwerper bij De Efteling, later als zelfstandig tuin- en landschapsontwerper voor gemeentes en als ontwerper en begeleider van klimaatateliers en workshops bij Atelier GROENBLAUW. Als docent Tuinarchitectuur en Toegepaste beplantingsleer stimuleert en inspireert ze studenten om met creativiteit en een onderzoekende geest klimaatbestendig en biodivers te ontwerpen.

Hanna Prinssen

Jurylid
Hanna Prinssen is landschapsarchitect en gestart met haar eigen ontwerp- onderzoeksstudio waarbij ze zich wil focussen op de vraag; hoe kunnen we meebewegen met het bewegende? Ze is in 2015 afgestudeerd aan de opleiding tuin- en landschapsinrichting aan de Hogeschool Van Hall Larenstein, waarna ze in 2020 de master landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst heeft afgerond. Met haar afstudeerproject ‘A Fire Scape’ heeft ze diverse prijzen gewonnen, waaronder de Archiprix-prijs en de NVTL Award 2023 'Talent'. Ze heeft gewerkt bij Arcadis landschapsarchitectuur en stedenbouw, werkte als curator aan de tentoonstelling FUTURE GENERATION op de Internationale Architectuur Biënnale in Rotterdam en geeft les aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.

Bertram de Rooij

Jurylid
Bertram de Rooij is teamleider Regionale Ontwikkeling en Ruimtegebruik en senior onderzoeker bij Wageningen Environmental Research (Wageningen University & Research). Sinds zijn afstuderen in Wageningen in 2001 -met bijvakken stedenbouw aan de TU in Eindhoven, heeft hij een brede basis en expertise opgebouwd als landschapsarchitect. De eerste jaren was hij actief bij verschillende ontwerpbureaus, waarna hij bijna 10 jaar lang hoofdontwerper Regio Zuid was bij de voormalige Dienst Landelijk Gebied (DLG). Sinds 2014 heeft hij de stap gemaakt naar toegepast onderzoek met een focus op regionale ontwikkeling, klimaatadaptatie en transities met een systemische, integrale en interdisciplinaire blik. Bertram is mede-auteur van Een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120 (NL2120) en de Mansholtlezing 2023 Imagining a nature based future for Europe in 2120. Hij is betrokken bij diverse nationale en internationale (toegepaste) onderzoeksprojecten, onder meer in het kader van de EU Mission on Climate Adaptation. Zijn afstudeerwerk werd genomineerd voor de Archiprix 2001 en hij won samen met OKRA de Green Cube -Russian National Award on landscape architecture in 2011. Recent werd zijn werk met het ontwerp- en onderzoeksteam NL2120 bekroond met de NVTL Award 2022 en de WUR Impact Award 2023. De NVTL Awards hebben als doel om het vak in breedte te stimuleren, een podium te bieden en ontwikkelingen verder aan te moedigen, juist in een tijd waarin het vak en het werk van de landschapsarchitect van grote betekenis kan zijn. Bertram zal de inzendingen/nominaties dan ook vooral in het licht van deze bredere maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen bezien.

Spelregels

  • Er is een limiet aan het aantal inzendingen; maximaal 2 projecten per inzender.
  • NVTL heeft het recht op eigen wijze gebruik te maken van en bekendheid te geven aan het voor NVTL Awards ingezonden materiaal, zonder dat hier een vergoeding of prestatie tegenover staat. Door akkoord te gaan met de spelregels wordt NVTL door de deelnemer gevrijwaard van eventuele aanspraken van derden (incl. auteursrechten e.d.).
  • Projecten kunnen maar één keer worden ingezonden, ook als er meerdere ontwerpers aan hebben gewerkt.
  • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
  • De ingezonden documenten (PDF’s met tekst en foto’s) dienen voor zich te spreken en niet uit te nodigen voor verder onderzoek door de jury.
  • In alle gevallen waarin deze spelregels niet wordt voorzien, beslist de jury.

DEELNAME

Tuin- en landschapsarchitecten en ontwerpers, ontwerpbureaus, ingenieursbureaus en overheden kunnen hun project(en) insturen. Uitgesloten van deelname in 2024 zijn projecten van de juryleden en hun eventuele bureaus.

Wat win je?
De NVTL Award bestaat uit een award en een publicatie in Blauwe Kamer.
De winnaar in de categorie ‘Talent’ wint daarnaast ook een tegoedbon van €800 voor een cursus bij Naturio, OntwerpAcademie, Ruyteninstituut of Ries Meertens, Coaching Creative Companies.

Kosten voor inzending
Voor NVTL-leden is deelname gratis. Voor niet NVTL-leden kost de deelname 100 euro, voor niet NVTL-leden jonger dan 30 jaar bedraagt het inschrijvingsgeld 50 euro.

Ben je nog geen lid, maar wil je wel lid worden voordat je jouw project(en) inzendt? Studenten zijn al vanaf €15,50 per jaar lid. Bekijk hier de mogelijke lidmaatschappen.

Tijdspad
– Deadline voor inzending: 15 mei 2024 18:00 uur
– Bekendmaking genomineerden: begin juli 2024
– Uitreiking: oktober/november 2024