Werkgroep aanbestedingen - NVTL

Werkgroep aanbestedingen

MTD Landschapsarchitecten

Details

Projectnaam: Aanbestedingen

Meer informatie of deelnemen: Stuur een mail naar info@nvtl.nl

Contactpersoon: NVTL bestuurslid Joeri de Bekker

di 26 januari 2021

Bij de NVTL komen regelmatig reacties binnen over aanbestedingen waar onze leden bij betrokken zijn. Positieve, maar helaas ook vaak negatieve ervaringen worden dan met ons gedeeld. De teneur is dat regels en voorwaarden belangrijker lijken dan inhoud en kwaliteit. En er bestaat veel onduidelijkheid en onvrede over de manier waarop opdrachten uiteindelijk worden aanbesteed. De werkgroep aanbestedingen is al enige tijd bezig ervaringen te inventariseren.

Eerste webinar – 12 maart 2021
Aan de hand van deze ervaringen besloot de werkgroep een webinar te organiseren.
Tijdens het eerste goedbezochte webinar hebben deelnemers hun ervaringen met aanbestedingen met elkaar gedeeld en suggesties gedaan over hoe we als ruimtelijk ontwerpers steviger in onze schoenen kunnen staan in aanbestedingstrajecten. Lees hier het verslag.

Tweede webinar – 25 juni 2021
Het tweede webinar over aanbestedingen is gepland op 25 juni 2021. Tijdens dit webinar wordt er terug geblikt op de resultaten van het eerste webinar en verder ingegaan op de ideeën en suggesties die toen zijn gemaakt. Een paar gastsprekers waaronder Johan Snel (Stedebouwkundige | Conceptontwikkelaar, AM) en Jacqueline Rijpert (Senior Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving, Rijkswaterstaat) geven een uiteenzetting over hoe met name overheden en ontwikkelaars omgaan met aanbestedingen. Een reeks van aanbestedingsvormen passeren de revue.

Er word ingegaan op hoe (zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers) zich collegiaal in aanbestedingstrajecten kunnen opstellen (de zogenoemde ‘code of honour’ waar tijdens het eerste webinar al een mooie voorzet voor is gedaan).

Vervolgstappen 2021
In de planning staat een derde webinar over aanbestedingen in september.
Ook kunnen we aankondigen dat er binnenkort een overzicht van bestaande aanbestedingsvormen op deze pagina verschijnt.

NVTL Werkgroep aanbestedingen

Elma van Beek, Mark van der Bij, Bram Breedveld, Lieneke van Campen, Corné Overveld en Joeri de Bekker