Archivering landschapsarchitectuur - NVTL

Archivering landschapsarchitectuur

Archiefmateriaal Bureau B + B Foto: Johannes Schwartz.

Details

Projectnaam: Het geheugen van het ontworpen landschap

Contactpersonen NVTL: bestuurslid Jan Janse en hoofd bureau Willemijn ter Hart info@nvtl.nl

Voor meer informatie over dit programma kun je contact opnemen via  ontworpenlandschap@nieuweinstituut.nl

zo 6 december 2020

Het Nieuwe Instituut in Rotterdam coördineert het programma Het geheugen van het ontworpen landschap.

Met het programma Geheugen van het ontworpen landschap wordt de aanzet gegeven tot een toekomstbestendig perspectief op de archivering van tuin- en landschapsarchitectuur. Aanleiding is het ontbreken van een duidelijke bewaarplaats voor de archieven die de geschiedenis ervan documenteren. Ze vinden moeilijk hun weg naar culturele instellingen, versnipperen of gaan verloren. Als vervolg op een eerste inventarisatie van een mogelijk verzamelbeleid (2021), is er nu een driejarig programma ontwikkeld dat als doel heeft een breed draagvlak te creëren waarbij het belang van een zorgvuldige omgang met archieven van tuin- en landschapsarchitectuur als een publieke verantwoordelijkheid in beleid verankerd is.

De NVTL is uiteraard bij het programma betrokken. Bureaus en leden worden enerzijds als ‘archiefvormer’ benaderd (je maakt dingen die wellicht in een archief landen), en anderzijds als ‘gebruiker’ (je gebruikt archieven voor je werk).

Belangrijke vragen in het project zijn

— Maak je gebruik van archieven; in welke situaties?
— Wat bewaar je van eigen werk, hoe doe je dat, en met welke motieven? Hoe ga je om met analoog en digitaal materiaal?
— Wat zijn je ideeën over bewaarde materialen in de (verre) toekomst? Wat is waardevol voor een groter publiek, houd je daar nu al rekening mee?
— Hoe zie je in bredere zin het belang van het bewaren van landschap architectonisch werk, voor de maatschappij en voor de beroepsgroep?

Dat de ontwerptekeningen van L. Springer goed bewaard worden, dat de documentatie van Nederland Nu als Ontwerp behouden is, en dat de geschiedenis van de oprichting van de Bond van Nederlandse Tuinarchitecten, de latere NVTL, na te trekken valt na meer dan 100 jaar – dat zal ieders instemming hebben.

Als je die lijn doortrekt naar het heden, en landschapsarchitectuur ziet als een culturele activiteit, dan geldt ook voor nu actieve landschapsarchitectuurbureaus dat hun werk op zeker moment wellicht ‘archiefwaardig’ is, omdat ze dat zelf willen, of omdat daar vanuit algemeen belang om gevraagd wordt.

In 2018 heeft het College van Rijksadviseurs de minister van OCW laten weten dat beheer en ontsluiting van de archieven van en voor tuin- en landschapsarchitectuur niet goed georganiseerd zijn, nadat in 2002 het onderzoek Papier en Landschap dat ook al constateerde, toen met name voor overheidsarchieven. Materiaal verdwijnt, archieven zijn in gevaar en er is geen visie wat moet worden bewaard – waar, hoe en voor wie. OCW heeft daarop het Nieuwe Instituut gevraagd naar een positiebepaling ten aanzien van tuin- en landschapsarchieven als erfgoedopgave. In opdracht van het Nieuwe Instituut verzorgden Noël van Dooren en Marieke Francke in samenspraak met alle betrokkenen, die positiebepaling.

Onderzoeksrapport ‘Geheugen van het ontworpen landschap’
Het onderzoeksrapport dat uit de positiebepaling volgde is op 8 juli 2021 door het het Nieuwe Instituut aangeboden aan minister Van Engelshoven. Zij gaf aan in het najaar al de eerste vervolgstappen mogelijk te willen maken op basis van de aanbevelingen.

Bekijk de nieuwspagina
Download het rapport

Verslag bijeenkomst 4 maart 2021
Verslag bijeenkomst deelsessie met overheden 4 maart 2021

Agenda 2023/2024
Volgend op eerdere oproepen en events vanaf 2018 zullen in 2023 en 2024 meerdere publieksbijeenkomsten gehouden worden waar de bevindingen en denklijnen binnen het erfgoed van tuin- en landschapsarchitectuurarchieven besproken worden.

16 november 2023
Op donderdag 16 november 2023 vond de bijeenkomst Geheugen van het Ontworpen Landschap #1 plaats in de Tolhuistuin in Amsterdam, georganiseerd door Het Nieuwe Instituut. De bijeenkomst vormt de start van een serie publieke gesprekken om, samen met het werkveld, zo veel mogelijk input te verzamelen over aspecten van het archiefvraagstuk rondom de archivering van tuin- en landschapsarchitectuur, én mogelijke oplossingsrichtingen. (lees hier het verslag)

6 maart 2024 in samenwerking met de RCE (lees hier het programma)

12 maart 2024 voor archiefbeheerders van het ontworpen landschap. Bijeenkomst voor archiefinstellingen die in de afgelopen periode hebben deelgenomen aan het onderzoek. Tijdens deze middag delen worden bevindingen gedeeld, en wordt dieper ingegaan op enkele belangrijke aspecten van het toekomstige netwerkarchief, zoals de organisatie, haar missie en de financiering. De uitkomsten van deze gesprekken vormen een belangrijke basis voor de uitwerking van scenario’s die later dit jaar met het netwerk worden besproken.

26 maart 2024 Event voor archiefvormers van het ontworpen landschap. In samenwerking met het NI organiseren we een bijeenkomst voor ‘archiefvormers’; tuin- en landschapsarchitecten en andere vormers van tuin- en landschapsarchitectuurarchieven. Wat bewaar je, en waarom? Waar sla je het op en hoe organiseer je dat? En welke uitdagingen kom je hierbij tegen? Dit soort vragen staan centraal tijdens deze middag, met als doel om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van tuin- en landschapsarchitectuurarchieven en archiveringspraktijken. Tevens gaan we in gesprek over het toekomstige netwerkarchief. Meld je hier aan.

9 april 2024 voor archiefgebruikers van het ontworpen landschap. Op dinsdag 9 april nodigt het NI historici, journalisten, ontwerpers en andere gebruikers van tuin- en landschapsarchitectuurarchieven uit om in gesprek te gaan over hun ervaringen met dit soort archieven. Wat voor archieven worden er zoal geraadpleegd? Zijn ze goed ontsloten? En welke archieven zijn bedreigd? Aan de hand van deze en andere vragen proberen we tijdens deze middag een goed beeld te krijgen van verschillende vormen van archiefgebruik en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan. Tevens gaan we in gesprek over de rol die een toekomstig netwerkarchief zou kunnen vervullen en welke eisen hieraan zouden moeten worden gesteld vanuit een gebruiksperspectief. Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over dit programma kun je contact opnemen via  ontworpenlandschap@nieuweinstituut.nl.