Algemene ledenvergadering 2024 - NVTL

Algemene ledenvergadering 2024

Vergaderstukken

ALV Agenda 2024

ALV Bestuurssamenstelling 2024-2025

ALV Rooster van aftreden mei 2024

ALV Concept verslag ALV 3 juni 2023

ALV Concept contributievoorstel 2025

ALV Verklaring Leo Pols

ALV Verklaring Wiebke Klemm

ALV Verklaring Daphne van der Wal

ALV Jaarverslag 2023

ALV Concept toelichting begroting 2025

ALV Concept begroting 2024-2025

ALV Concept jaarrekening 2023

ALV Concept toelichting financieel jaarverslag 2023

ALV Verslag financiƫle commissie 2023