Korte impressie bijeenkomst 'Het geheugen van het ontworpen landschap' - NVTL

Korte impressie bijeenkomst ‘Het geheugen van het ontworpen landschap’

B+B Toekomstscenario IJmeer-Almere
di 9 maart 2021

Op donderdag 4 maart 2021 organiseerde Het Nieuwe Instituut een zeer geslaagde online kennisbijeenkomst. Thema was de omgang met het erfgoed van het ontworpen landschap. Er waren tientallen deelnemers aanwezig.

Na een welkomstwoord door Josien Paulides (zakelijk directeur Het Nieuwe Instituut) legt Berno Strootman (voormalig Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving) het belang van het onderzoek uit. Er vinden drie presentaties plaats over archiveren, vanuit het perspectief van de verwerver, de gebruiker en de vormer. Ellen Smit (curator collecties van het Nieuwe Instituut) vertelt over de verwerving en de verwerking van het archief van tuin- en landschapsarchitect Michael van Gessel. De verwerving van het archief van Van Gessel nodigt uit tot het herzien van bestaande interpretaties van de collectie en tot nieuwe speculaties over de toekomstige ontwerpcultuur. Henk van Blerck (Schokland & water) vertelt over de noodzaak van bronnen bij onderzoek en licht zijn gebruik van archiefmateriaal toe bij zijn onderzoek naar ruilverkavelingen 1945-1970. Han Thijssen (MTD landschapsarchitecten) geeft een interessante inkijk in het archief van MTD Landschapsarchitecten dat is opgebouwd sinds de start van het bureau in 1945. Han spreekt zich uit over de zorg voor oud en nieuw materiaal in de weerbarstige praktijk.

Noël van Dooren (landschapsarchitect, onderzoeker en publicist) sluit het eerste deel van de kennisbijeenkomst af met de bevindingen en de denklijnen van het onderzoek en presenteert de contouren van het advies.

In het tweede deel van de kennisbijeenkomst verkennen deelnemers in groepen de verschillende vraagstukken uit het onderzoek. Lees hier het verslag van de deelsessie met overheden. Jannemarie de Jonge (Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving) sloot de middag af met het ophalen van de oogst van de dag.

Lees hier meer over de achtergrond van NVTL project ‘Het geheugen van het ontworpen landschap’ waar leden en bureaus bij betrokken zijn.