100 jaar NVTL - NVTL

100 jaar NVTL

De Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) bestond op 16 mei 2022 precies 100 jaar. We vierden van 16 mei 2022 t/m 16 mei 2023 ons jubileumjaar onder het motto van 100 mijlpalen, 100 ontmoetingen en 100 visies. Deze pagina is een terugblik op het gehele jaar.

Anno 1922

Op 16 mei 1922 werd de Bond van Nederlandse Tuinkunstenaars (B.N.T.) opgericht. Van de eerste algemene ledenvergadering in 1923 bestaat nog een foto (bron: Special Collections, Wageningen University & Research – Library), die zie je hierboven in zwart-wit. Het bestuur gezeten en de leden staand achter de bestuurstafel. Aanwezig waren van links naar rechts staand: Tine Cool, J.W.M. Sluiter, Jo Bouwens, A.H. Haarsma van Oucoop, J.J. Denier van der Gon, Samuel Voorhoeve, Jan T.P. Bijhouwer, A.J. van Laren, G.A. Overdijkink, Dirk F. Tersteeg. Links naar rechts zittend: P. Westbroek, Leonard A. Springer, Hugo A.C. Poortman, H.F. Hartogh Heys van Zouteveen, Jacoba Hingst.

De NVTL is in 1983 ontstaan uit een fusie met de B.N.T. en de VTL (Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitektuur). Sinds de oprichting stimuleert de NVTL de vakontwikkeling van de tuin- en landschapsarchitectuur om een optimale bijdrage te kunnen leveren aan de inrichting en ontwikkeling van het landschap van Nederland en brengt opdrachtgevers en bureaus met elkaar èn met complementaire disciplines in contact. De NVTL is uitgegroeid tot ruim 600 leden, bestaande uit studenten, young professionals, reguliere leden, bureaus en gepensioneerden. De foto hierboven in kleur is gemaakt op de ALV voorafgaand aan het eeuwfeest op 3 juni 2022 op Fort de Batterijen te Nieuwegein. Zittend het bestuur en oudste lid Frans Maas. Staand leden en bureaumedewerkers.

Anno 2022

Het jubileumjaar trapten we af met onderstaande video waarin 8 leden een vraag aan elkaar stelden.

In de video zie je: Ben Kuipers (Voorzitter NVTL) > Rik de Visser (Vista) > Harry Harsema (Uitgeverij Blauwdruk) > Jan Janse (Staatsbosbeheer en NVTL) > Aviva Schulze (Gemeente Leiden) > David de Boer (Flux en Young NVTL) > Frans Maas (Emeritus professor Landschapsarchitectuur en oudste NVTL-lid) > Jannemarie de Jonge (Wing en CRa).

100 jaar NVTL nieuws

‘SCAPE MAGAZINE NIGHTSCAPES – AN ODE TO DARKNESS

13 december 2023

Winners IFLA Student Design Competition 2023

11 december 2023

NVTL Awards 2023 voor Coolhaven, Aquabattery Recharged en A Fire Scape

16 mei 2023

100 mijlpalen

De grote verbouwing van het 19e-eeuwse Nederland lag in de handen van de oprichters van de B.N.T. en de tuin- en landschapsarchitecten en ontwerpers die hen opvolgden. In de eerste decennia werden parken, landgoederen, plantsoenen en tuinen gerealiseerd voor verschillende doelen. Na de oorlog werd onder het mom van ‘nooit meer honger’ nagenoeg 85% van Nederland heringericht door ruilverkavelingen en landinrichtingsprojecten, bijgestaan door tuin- en landschapsarchitecten.

Bij alle grote ruimtelijke opgaven, van Zuiderzeewerken en de Deltawerken en van stadsvernieuwing tot Vinex projecten speelden landschapsarchitecten een belangrijke rol. Een eeuw vol met hoogtepunten om met trots op terug te kijken.

Op vrijdag 18 november 2022 gaf architectuurhistorica Marinke Steenhuis in haar lezing ‘Landschap in Letters’ een ongewone doorkijk op 100 jaar landschapsarchitectuur, aan de hand van tien boeken die bepalend zijn geweest voor het vakgebied.

Lezing 'Landschap in Letters' door Marinke Steenhuis: tijdreis door 100 jaar Landschapsarchitectuur - 18 november 2022 @ Feddes/Olthof

Marinke Steenhuis
NVTL-voorzitter Ben Kuipers reikt oorkonde uit aan Yttje Feddes

100 ontmoetingen

In de vorm van een event estafette organiseerde NVTL met (aspirant)leden, bureauleden, partners, overheden, (onderwijs)instellingen en natuurorganisaties 100 ontmoetingen die plaatsvonden in verschillende regio’s.

Impressie NVTL eeuwfeest - 3 juni 2022 @ Fort de Batterijen

ALV 2022
Uitreiking NVTL award. v.l.n.r: Bertram de Rooij (WUR), Michael van Buuren (WUR), Johan Snel (bestuurslid NVTL)

Impressie symposium NVTL & Ebben: Waar kennis, kunst en groenbeleving samenkomen - 9 juni 2022 @ Inspyrium

Impressie excursie Marker Wadden - 10 juni 2022

Rondleiding door Rik de Visser en Franz Ziegler
Schets Johan Meeus

NVTL & Vandersanden Landschapsexcursie 't Gelders Eiland - 8 september 2022 @ Tolkamer

© Vandersanden
© Vandersanden
© Vandersanden

NVTL & gemeente Leiden excursie 'Leiden Transformeert' - 16 september 2022

Impressie workshop plantenkennis Young NVTL - 30 september 2022

Impressie excursie Floriade met BNA, BNI en BNSP - 30 september 2022

1600 bomen de grond in @NVTL Boomplantdag - 12 november 2022

Uitreiking Predicaat Koninklijk aan NVTL - 2 februari 2023 @ SMARTLAND landscape architecture -

Uitreiking van het Predicaat Koninklijk door commissaris van de koning de heer A. Th. H. van Dijk (links) aan de voorzitter van de NVTL, Ben Kuipers (rechts). Foto: Thijs ter Hart.
Floris Alkemade, architect en voormalig Rijksbouwmeester over het landschap van de toekomst. Foto: Thijs ter Hart

100 visies

In welk land willen we straks wonen? Landschapsarchitecten hebben een grote rol bij het aangaan van de grote opgaven waar de wereld voor staat: klimaatcrisis, landbouwtransitie, energie-transitie, woningbouwopgave, biodiversiteit herstellen etc. We kijken 100 jaar vooruit en ontwerpen aan het Nederland van 2122. Op basis van reeds ontwikkelde en nog te ontwikkelen materiaal verzamelde de NVTL een waaier aan plannen, perspectieven, visies en vergezichten.

Dag van de ONTWERPKRACHT – 6 juli 2022
Op 6 juli vond in de schouwburg van Deventer de eerste Dag van de Ontwerpkracht plaats, georganiseerd door de BNSP en de NVTL. Hugo de Groot presenteerde er zijn programma’s NOVEX en Mooi Nederland, ontwerpers toonden wat zij aan verbeelding en narratieven in huis hebben om de grote opgaven ter hand te nemen. De beroepsgroep leek zelfs het begin van een nieuw idioom te vinden om kansrijke oplossingen te presenteren: stadspolders, klimaatkades, natmakerijen, meedeindorpen. NVTL en BNSP introduceerden in Deventer het Platform Ontwerpend NL als centraal aanspreek- en coördinatiepunt voor de gezamenlijke inzet van ontwerpkracht in concepten voor de toekomst. Unaniem oordeel aan het einde van de dag: volgend jaar weer, graag!

Beeld: Luchtfoto Deventer, bron Witteveen+Bos

Impressie Dag van de Ontwerpkracht - 6 juli 2022

Foto's: Thijs ter Hart