'Anders kijken: hoe geven we vorm aan een symbiotisch landschap?' - NVTL

Anders kijken: Hoe geven we vorm aan een symbiotisch landschap?

Welkom op de pagina gewijd aan het thema van de NVTL:

‘Anders kijken: hoe geven we vorm aan een symbiotisch landschap?’

Vanaf 2024 omarmt de NVTL een thema dat ons uitnodigt tot een diepere verbinding met onze omgeving volgens het idee van het Symbioceen. Het Symbioceen, geïntroduceerd door de Australische milieufilosoof Glenn Albrecht, vertegenwoordigt een tijdperk waarin mens, natuur en technologie zich ontwikkelen in wederkerigheid.

Te midden van een aantal bijeenkomsten en activiteiten dagen we leden uit om anders te kijken naar de wereld om ons heen, vorm te geven aan en zich te verhouden tot een symbiotisch landschap. Het jaar is opgebouwd aan de hand van vier perspectieven: 1#Verwondering 2#Herontdekking 3#Wederkerigheid 4#Verweving. Samen met Young NVTL, leden en professionals buiten het vakgebied wisselen we kennis, ideeën en methodieken uit om zo nieuwe symbiotische relaties te creëren.

Ga mee op ontdekkingsreis op deze pagina en in het veld.

Jaarkalender

Het programma is volop in ontwikkeling. Je kunt alvast onderstaande zes data in je agenda noteren.

1#Verwondering
Talks and tour
Donderdag 14 maart 2024
Donderdag 14 maart 2024

Wat kunnen we leren van de cellulaire opbouw van de natuur voor het ontwerp van stad en landschap?

Workshop
Exploring technology
Voorjaar 2024
Voorjaar 2024

Over mens, natuur en techniek

2#Herontdekking
Walk and talk
Donderdag 16 mei 2024
Donderdag 16 mei 2024

Hoe kunnen we cultuurhistorische omgang met natuur en techniek inzetten voor toekomstige opgaven?

3#Wederkerigheid
Trial and taste
Donderdag 26 september 2024
Donderdag 26 september 2024

Wat betekent het voor het ontwerp en het landgebruik als we bodem en water echt sturend maken?

Heggenvlechten
Exploring nature
Winter 2024
Winter 2024

Heggenvlechten is een eeuwenoud boerenambacht bedoeld om heggen en houtwallen ondoordringbaar te maken. Heggen dragen bij aan de biodiversiteit en functioneert als ecologische verbindingsstrook.

4#Verweving
Talks and thrive
Donderdag 28 november 2024
Donderdag 28 november 2024

In hoeverre durf je de natuur te omarmen of een rol te geven in het ontwerp?

Inspiratiecarrousel

Dit is een verzamelbank die tot stand is gekomen samen met onze leden en die continu wordt aangevuld met bronnen passend bij het jaarthema. Van interviews met experts tot best practices en van boeken en video’s tot recente onderzoeksresultaten.

Draag bij met inspirerende bronnen
Heb jij tips, interessante inzichten of inspirerende bronnen die niet mogen ontbreken? Stuur je bron op via info@nvtl.nl.

Verrijk jezelf en inspireer anderen!

Vorige
Volgende

Nieuws